Bản Tin Văn Bản Mới 24/02/2024 07:30 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 21 - 23/02/2024

24/02/2024 07:30 AM

Từ ngày 21 - 23/02/2024, có 409 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 01 Nghị định, 01 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/02/2024) Công văn 1078/VPCP-KGVX năm 2024 triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/02/2024) Thông báo 51/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Ủy Ban làm đại diện chủ sở hữu về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/02/2024) Quyết định 183/QĐ-TCT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
4. (31/01/2024) Kế hoạch 22/KH-UBND thực hiện kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2024
5. (29/01/2024) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (23/05/2023) Chương trình hành động 88/CTr-UBND năm 2023 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do tỉnh Hưng Yên ban hành
7. (15/12/2022) Công văn 13257/BTC-TCNH năm 2022 thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Đầu tư
1. (21/02/2024) Công điện 16/CĐ-TTg năm 2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (15/02/2024) Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (07/02/2024) Quyết định 49/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024
4. (06/02/2024) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
5. (25/01/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2024 thông qua phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên (nguồn vốn ngân sách tỉnh) hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
6. (25/01/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND
7. (24/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (07/12/2023) Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023
9. (13/11/2023) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2023 giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 4) do tỉnh Trà Vinh ban hành
10. (13/11/2023) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 3 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
11. (19/07/2023) Quyết định 416/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3) do tỉnh Gia Lai ban hành
12. (18/07/2023) Quyết định 1642/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương do Thành phố Cần Thơ ban hành
13. (12/07/2023) Quyết định 2803/QĐ-BNN-KTHT năm 2023 Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
14. (12/07/2023) Nghị quyết 397/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2)
15. (02/06/2023) Nghị quyết 189/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Sơn La ban hành
16. (02/06/2023) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
17. (26/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
18. (23/05/2023) Công văn 5258/BTC-ĐT kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
19. (16/05/2023) Quyết định 1107/QĐ-UBND danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
20. (15/05/2023) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2023 Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
Thương mại
1. (22/02/2024) Công văn 1081/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (20/02/2024) Công văn 1071/VPCP-KSTT tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/02/2024) Công văn 1035/VPCP-KTTH năm 2024 giải pháp quản lý thị trường vàng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/02/2024) Quyết định 353/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
5. (06/02/2024) Công điện 13/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản do Thủ tướng Chính phủ điện
6. (30/01/2024) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (29/01/2024) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
8. (26/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
9. (26/01/2024) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
10. (25/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
11. (24/01/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024" năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành
12. (23/01/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2024
13. (22/01/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
14. (20/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện Quyết định 1451/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
15. (16/01/2024) Quyết định 88/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16. (09/01/2024) Quyết định 49/QĐ-BCT năm 2024 sửa đổi Quyết định 1299/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
17. (05/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang
18. (15/12/2023) Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Cao Bằng ban hành
19. (07/12/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024
20. (07/12/2023) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
21. (07/12/2023) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024
22. (29/05/2023) Công văn 3986/BKHĐT-TH năm 2023 đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (06/02/2024) Quyết định 310/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
2. (23/01/2024) Công văn 368/TCHQ-GSQL năm 2024 tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (22/01/2024) Quyết định 142/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
4. (27/07/2023) Quyết định 3014/QĐ-BNN-LN năm 2023 kế hoạch thực hiện Thông báo 167/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. (12/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/02/2024) Công văn 728/TTGSNH6 năm 2024 báo cáo thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) do Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành
2. (05/02/2024) Quyết định 197/QĐ-NHNN năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (01/02/2024) Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng 2024
4. (18/01/2024) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (09/08/2023) Thông báo 316/TB-VPCP năm 2023 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về phương án chuyển nguồn vốn hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sang Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng chính phủ ban hành
6. (26/07/2023) Hướng dẫn 5838/NHCS-TDSV năm 2023 nghiệp vụ cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (21/02/2024) Công văn 673/BGDĐT-KHTC năm 2024 thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh và mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành
3. (21/02/2024) Công văn 584/TCT-QLN năm 2024 cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền tài khoản do Tổng cục Thuế ban hành
4. (07/02/2024) Quyết định 246/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
5. (06/02/2024) Công văn 501/TCT-KK năm 2024 khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (22/12/2023) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, mua bán tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
7. (24/11/2022) Công văn 4394/TCT-KK năm 2022 khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (15/02/2024) Kế hoạch 397/KH-BHXH phát động Phong trào thi đua của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
2. (06/02/2024) Quyết định 192/QĐ-BHXH năm 2024 công bố công khai quyết toán tài chính năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3. (05/02/2024) Công văn 333/BHXH-CSXH năm 2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (02/02/2024) Quyết định 174/QĐ-BHXH năm 2024 sửa đổi Quy định Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5. (02/02/2024) Kế hoạch 318/KH-BHXH phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
6. (02/02/2024) Quyết định 173/QĐ-BHXH năm 2024 sửa đổi nội dung tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 454/QĐ-BHXH về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7. (01/02/2024) Quyết định 216/QĐ-BTC năm 2024 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
8. (01/02/2024) Quyết định 217/QĐ-BTC năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
9. (01/02/2024) Quyết định 220/QĐ-BTC năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
10. (01/02/2024) Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2024 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
11. (01/02/2024) Quyết định 218/QĐ-BTC năm 2024 công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
12. (24/01/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
13. (18/01/2024) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
14. (11/08/2023) Quyết định 1177/QĐ-BHXH năm 2023 Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 362-NQ/BCSĐ
15. (06/07/2023) Quyết định 807/QĐ-TTg giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (15/05/2023) Công văn 1397/BHXH-VP năm 2023 triển khai cài đặt ứng dụng VNeID và định danh điện tử mức 2 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
17. (12/05/2023) Công văn 1371/BHXH-TST xây dựng kịch bản giải pháp phát triển người tham gia năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (15/02/2024) Quyết định 420/QĐ-KTNN năm 2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (20/02/2024) Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2024 chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
2. (01/02/2024) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
3. (29/01/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện do Thành phố Cần Thơ ban hành
4. (29/01/2024) Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (18/01/2024) Quyết định 32/QĐ-UBND giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổng số lượng người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2024
6. (17/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
7. (15/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (29/12/2023) Quyết định 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (13/12/2023) Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND về Quy định chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10. (11/12/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
11. (08/12/2023) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
12. (08/12/2023) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
13. (08/12/2023) Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
14. (08/12/2023) Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
15. (06/12/2023) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
16. (17/07/2023) Hướng dẫn 90/HD-TLĐ năm 2023 hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
17. (09/05/2023) Quyết định 912/QĐ-UBND tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 và giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023
Công nghệ thông tin
1. (21/02/2024) Thông báo 60/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (07/02/2024) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
4. (06/02/2024) Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (31/01/2024) Quyết định 147/QĐ-BHXH Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (26/01/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
7. (23/01/2024) Kế hoạch 32/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
8. (12/06/2023) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2023 thực hiện các mô hình điểm trong Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
9. (22/05/2023) Công văn 1850/LĐTBXH-BTXH năm 2023 hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (17/05/2023) Kế hoạch 2817/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (13/04/2023) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
Bất động sản
1. (07/02/2024) Quyết định 330/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
2. (05/02/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (05/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND sửa đổi các nội dung về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (01/02/2024) Lệnh công bố Luật Đất đai 2024
5. (01/02/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (30/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND đơn giá bồi thường đối với cây trồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
7. (29/01/2024) Quyết định 300/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (25/01/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (25/01/2024) Quyết định 265/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (24/01/2024) Quyết định 482/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
11. (24/01/2024) Quyết định 479/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
12. (24/01/2024) Quyết định 481/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
13. (24/01/2024) Quyết định 485/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
14. (23/01/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (22/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
16. (29/12/2023) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi
17. (21/12/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2024
18. (07/12/2023) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024
19. (04/08/2023) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
20. (20/07/2023) Nghị quyết 210/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (14/07/2023) Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh quy mô diện tích và loại đất sử dụng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
22. (14/07/2023) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
23. (14/07/2023) Quyết định 1655/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
24. (12/07/2023) Nghị quyết 412/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2023
25. (07/07/2023) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26. (22/06/2023) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2023 ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do tỉnh Lâm Đồng ban hành
27. (21/06/2023) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2023 ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do tỉnh Bình Thuận ban hành
28. (12/06/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
29. (07/06/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
30. (26/05/2023) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk
31. (26/05/2023) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;
32. (25/05/2023) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
33. (22/05/2023) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2023 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất do tỉnh Lai Châu ban hành
34. (22/05/2023) Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh loại đất quy hoạch dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
35. (16/05/2023) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2023 ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do tỉnh Thái Bình ban hành
36. (26/04/2023) Nghị quyết 29/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân thông qua tại Nghị quyết 71/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Kạn ban hành
37. (19/04/2023) Quyết định 820/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
38. (18/04/2023) Nghị quyết 174/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
39. (22/12/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Dịch vụ pháp lý
1. (19/01/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bộ máy hành chính
1. (22/02/2024) Quyết định 192/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/02/2024) Hướng dẫn 836/HD-BNV năm 2024 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) do Bộ Nội vụ ban hành
3. (21/02/2024) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
4. (20/02/2024) Quyết định 182/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (20/02/2024) Công văn 1094/VPCP-QHĐP năm 2024 tổ chức đoàn công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (20/02/2024) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (19/02/2024) Quyết định 181/QĐ-TTg năm 2024 danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (19/02/2024) Quyết định 262/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (19/02/2024) Quyết định 362/QĐ-CHK năm 2024 kiện toàn Tổ điều phối Slot và Quy chế làm việc của Tổ điều phối Slot thuộc Cục Hàng không Việt Nam
10. (19/02/2024) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (19/02/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12. (19/02/2024) Quyết định 363/QĐ-CHK về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam
13. (19/02/2024) Quyết định 162/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
14. (19/02/2024) Công văn 1058/VPCP-QHĐP năm 2024 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (19/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2005/QĐ-UB thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ - công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (18/02/2024) Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
17. (17/02/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
18. (16/02/2024) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
19. (16/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
20. (16/02/2024) Kế hoạch 560/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 120-KH/TU thực hiện Kết luận 50-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (16/02/2024) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
22. (15/02/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
23. (15/02/2024) Quyết định 151/QĐ-BGTVT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
24. (15/02/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
25. (15/02/2024) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
26. (08/02/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND đính chính Quyết định 40/2023/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
27. (07/02/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
28. (07/02/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
29. (07/02/2024) Kế hoạch 503/KH-UBND công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
30. (07/02/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
31. (07/02/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
32. (07/02/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
33. (07/02/2024) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực: Chính quyền địa phương; Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
34. (07/02/2024) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
35. (07/02/2024) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
36. (07/02/2024) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
37. (07/02/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành
38. (07/02/2024) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
39. (07/02/2024) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
40. (07/02/2024) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
41. (07/02/2024) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
42. (07/02/2024) Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
43. (06/02/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
44. (06/02/2024) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
45. (06/02/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
46. (06/02/2024) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
47. (06/02/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
48. (06/02/2024) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung và Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An
49. (05/02/2024) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
50. (05/02/2024) Quyết định 514/QĐ-BNN-VP Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
51. (05/02/2024) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Chính quyền địa phương, lĩnh vực Viên chức, lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
52. (05/02/2024) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
53. (01/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
54. (01/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
55. (01/02/2024) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
56. (31/01/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
57. (31/01/2024) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
58. (31/01/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
59. (30/01/2024) Quyết định 275/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
60. (30/01/2024) Quyết định 278/QĐ-BTNMT Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
61. (30/01/2024) Quyết định 131/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
62. (30/01/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
63. (30/01/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
64. (30/01/2024) Quyết định 95/QĐ-BGTVT về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
65. (30/01/2024) Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
66. (30/01/2024) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
67. (29/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái
68. (29/01/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
69. (29/01/2024) Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
70. (29/01/2024) Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71. (26/01/2024) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
72. (26/01/2024) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Thư viện, Văn hóa cơ sở, Nhiếp ảnh, Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành Văn hóa, Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
73. (26/01/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
74. (26/01/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
75. (26/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện Chủ đề năm 2024 "Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố" do Thành phố Cần Thơ ban hành
76. (26/01/2024) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Thành phố Cần Thơ ban hành
77. (26/01/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 6E/2008/NQCĐ-HĐND về thông qua quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
78. (26/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế do tỉnh Đắk Nông ban hành
79. (26/01/2024) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023
80. (26/01/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
81. (26/01/2024) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
82. (26/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
83. (26/01/2024) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
84. (26/01/2024) Công văn 719/BKHĐT-CLPT năm 2024 đính chính Thông tư 21/2023/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
85. (26/01/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
86. (25/01/2024) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
87. (25/01/2024) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
88. (25/01/2024) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
89. (25/01/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
90. (25/01/2024) Quyết định 407/QĐ-BNN-KN năm 2024 thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" và phát triển thủy sản bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
91. (25/01/2024) Báo cáo 45/BC-BTP năm 2024 tình hình xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ Tư pháp ban hành
92. (25/01/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2020/QĐ-UBND giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
93. (25/01/2024) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
94. (25/01/2024) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
95. (24/01/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản Văn hóa, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
96. (24/01/2024) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2024 rà soát, đánh giá quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp của Thành phố và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Thành phố Hà Nội ban hành
97. (24/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang
98. (23/01/2024) Quy định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
99. (23/01/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
100. (23/01/2024) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
101. (22/01/2024) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
102. (22/01/2024) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2024 triển khai Biên bản Hội nghị về tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Vương quốc Cam-pu-chia giai đoạn 2023-2028
103. (22/01/2024) Công văn 444/BTNMT-VP thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí Thư và Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
104. (19/01/2024) Kế hoạch 11/KH-UBND thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tỉnh Bình Định năm 2024
105. (19/01/2024) Kế hoạch 43/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
106. (18/01/2024) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
107. (18/01/2024) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
108. (18/01/2024) Quyết định 235/QĐ-UBND giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
109. (17/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
110. (17/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ quận Tân Phú thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
111. (17/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
112. (17/01/2024) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
113. (17/01/2024) Công văn 350/BTNMT-TCCB phát động phong trào thi đua năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
114. (16/01/2024) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023
115. (15/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
116. (12/01/2024) Quyết định 70/QĐ-NHNN năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động kho quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
117. (10/01/2024) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định Y khoa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
118. (09/01/2024) Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
119. (08/01/2024) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, còn hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế năm 2023 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
120. (05/01/2024) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
121. (03/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 905/1998/QĐ-UB-NCVX quy định về quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
122. (31/12/2023) Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
123. (28/12/2023) Quyết định 2617/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
124. (27/12/2023) Quyết định 2593/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
125. (18/12/2023) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
126. (14/12/2023) Quyết định 5766/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước; công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
127. (11/12/2023) Quyết định 6312/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
128. (11/12/2023) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
129. (07/12/2023) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2024
130. (07/12/2023) Nghị quyết 31/2023/NQ-HĐND chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
131. (07/12/2023) Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
132. (29/11/2023) Quyết định 6014/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
133. (19/07/2023) Công văn 4725/BCT-TKNL năm 2023 hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg do Bộ Công Thương ban hành
134. (19/07/2023) Công văn 5449/VPCP-PL năm 2023 triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
135. (13/07/2023) Kế hoạch 1589/KH-TTCP năm 2023 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành
136. (13/07/2023) Quyết định 2034/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2023-2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
137. (12/07/2023) Công văn 3604/BNV-CQĐP năm 2023 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 do Bộ Nội vụ ban hành
138. (07/07/2023) Công văn 627/TTg-QHĐP năm 2023 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, kỳ họp thứ 5, khóa XV do Thủ tướng Chính phủ ban hành
139. (19/06/2023) Quyết định 1150/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 do tỉnh Bình Thuận ban hành
140. (31/05/2023) Thông báo 199/TB-VPCP năm 2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề nghị ban hành chính sách ưu đãi giá điện tại các trụ sạc xe điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
141. (29/05/2023) Công văn 1681/BCĐ138/CP năm 2023 tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành
142. (09/05/2023) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
143. (08/05/2023) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
144. (05/05/2023) Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
145. (05/05/2023) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 1198/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành
146. (27/04/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
147. (14/04/2023) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
148. (20/02/2023) Quyết định 33/QĐ-VKSTC năm 2023 Quy chế công tác văn thư, Lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
149. (06/10/2022) Quy định 3408/QyĐ-BQP năm 2022 về chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng
Vi phạm hành chính
1. (30/01/2024) Kế hoạch 901/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024
Tài chính nhà nước
1. (21/02/2024) Quyết định 81/QĐ-UBND Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (07/02/2024) Nghị quyết 21/NQ-CP hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2024 do Chính phủ ban hành
3. (30/01/2024) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (30/01/2024) Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (30/01/2024) Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (30/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. (29/01/2024) Quyết định 70/QĐ-BXD Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Xây dựng
8. (29/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
9. (26/01/2024) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2024 tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ các hoạt động đặc thù cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (26/01/2024) Quyết định 157/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Yên Bái ban hành
11. (25/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (24/01/2024) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. (16/01/2024) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2024 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
14. (16/01/2024) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (16/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (15/01/2024) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2024 công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17. (10/01/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cựu chiến binh, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Giáp Thìn năm 2024 do tỉnh An Giang ban hành
18. (20/12/2023) Quyết định 3162/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
19. (08/12/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của Thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các ngân sách giai đoạn 2023-2025
20. (07/12/2023) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Bến Tre ban hành
21. (07/12/2023) Nghị quyết 29/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22. (07/12/2023) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2023 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
23. (07/12/2023) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24. (07/12/2023) Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
25. (07/12/2023) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành
26. (07/12/2023) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành
27. (13/07/2023) Nghị quyết 37/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 4; điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 do tỉnh Hải Dương ban hành
28. (17/05/2023) Công văn 5002/BTC-TCNH năm 2023 thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu do Bộ Tài chính ban hành
29. (16/04/2023) Quyết định 1200/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 do tỉnh Bình Định ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (22/02/2024) Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/02/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
3. (07/02/2024) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thiết kế mẫu: Trạm y tế xã, Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, Nhà lớp học trường tiểu học, Nhà chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trường mầm non thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (05/02/2024) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
5. (29/01/2024) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch Cấp nước an toàn của hệ thống cấp nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ quản lý trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, vùng phụ cận thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Mù Cang Chải (giai đoạn 2024-2025) do tỉnh Yên Bái ban hành
6. (29/01/2024) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Luận Thành (trước đây là đô thị Khe Hạ), huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
7. (19/01/2024) Công văn 287/BXD-KTXD năm 2024 kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV do Bộ Xây dựng ban hành
8. (07/12/2023) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Nghị quyết 53/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030
9. (14/07/2023) Công văn số 3676/BNV-CTTN năm 2023 hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nội vụ ban hành
10. (02/07/2021) Công văn 2529/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn xử lý tình huống, Nhà thầu đứng đầu liên danh hợp đồng thi công xây dựng xin rút khỏi liên danh do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/02/2024) Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
2. (21/02/2024) Thông tư 03/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (19/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kèm theo Quyết định 22/2021/QĐ-UBND
4. (02/02/2024) Quyết định 439/QĐ-UBND giao chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
5. (29/01/2024) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2024 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (23/01/2024) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô buýt thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (22/01/2024) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (18/01/2024) Kế hoạch 10/KH-UBND về Năm An toàn giao thông 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (20/05/2023) Kế hoạch 2909/KH-UBND năm 2023 tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Bến Tre ban hành
Giáo dục
1. (20/02/2024) Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (26/01/2024) Quyết định 392/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (19/06/2023) Kế hoạch 3135/KH-SGDĐT năm 2023 tổ chức mô hình thí điểm vinh danh học sinh tiêu biểu Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (23/05/2023) Quyết định 1464/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa trường Đại học Duy Tân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (23/02/2023) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học phê duyệt kèm theo Quyết định 649/QĐ-UBND
6. (18/01/2022) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2022 kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/02/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (06/02/2024) Quyết định 46/QĐ-TS-KHTC năm 2024 Quy trình quản lý dự án điều tra cơ bản thuộc phạm vi quản lý của Cục Thủy sản
3. (05/02/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố hiện trạng rừng tỉnh Bình Phước năm 2023
4. (31/01/2024) Quyết định 3/2024/QĐ-UBND quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (30/01/2024) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2024 hợp nhất Nghị định tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (29/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bổ sung Khoản 4 Điều 2 của Quyết định 36/2022/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (29/01/2024) Kế hoạch 349/KH-UBND năm 2024 thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (12/10/2023) Thông báo 03/2024/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga trong khuôn khổ Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh RUSVIETPETRO ký ngày 20 tháng 4 năm 2016” giữa Việt Nam - Nga
9. (12/10/2023) Thông báo 02/2024/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ liên doanh Việt - Nga “VIETSOVPETRO” giữa Việt Nam - Nga
10. (05/07/2023) Công văn số 400/UBQG-TT năm 2023 chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm tính mạng và tài sản của Nhân dân trước, trong mùa mưa lũ do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn ban hành
11. (16/06/2023) Công văn 4464/BTNMT-TNN năm 2023 hướng dẫn thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, được phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (19/05/2023) Công văn 3222/BNN-TL năm 2023 tổ chức các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 397/CĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (20/02/2024) Quyết định 388/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 1165/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (07/02/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
3. (31/01/2024) Kết luận 70-KL/TW năm 2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
4. (31/01/2024) Kế hoạch 811/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2030
5. (30/01/2024) ​Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2024 phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2024-2028 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (29/01/2024) Công văn 289/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
7. (29/01/2024) Công văn 434/BYT-BH năm 2024 xác định tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Phòng y tế của Công ty cổ phần dệt may Huế do Bộ Y tế ban hành
8. (24/01/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2024 phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ và phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025
9. (22/01/2024) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 218/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 99/2023/QH15 huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (17/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
11. (17/01/2024) Quyết định 20/QĐ-YDCT năm 2024 Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 10 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
12. (17/01/2024) Quyết định 19/QĐ-YDCT năm 2024 Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng lý lưu hành tại Việt Nam - Đợt 10 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
13. (15/09/2023) Quyết định 653/QÐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học có thay đổi, bổ sung thông tin thuốc Đợt 3 - năm 2023 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
14. (25/05/2023) Công văn 3191/BYT-KCB năm 2023 hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 14.2; 14.3; 14.4 của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
15. (24/05/2023) Công văn 1495/BHXH-CSYT năm 2023 về chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Quyền dân sự
1. (12/01/2024) Quyết định 14/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường do Chủ tịch nước ban hành
2. (12/01/2024) Quyết định 15/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 20 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
3. (12/01/2024) Quyết định 16/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih, Chu-Luan do Chủ tịch nước ban hành
4. (29/12/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Văn hóa - Xã hội
1. (15/02/2024) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh
2. (12/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định 57/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 03/2015/QĐ-UBND
3. (05/02/2024) Quyết định 485/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
4. (05/02/2024) Chỉ thị 30-CT/TW năm 2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
5. (31/01/2024) Quyết định 134/QĐ-LĐTBXH năm 2024 công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (30/01/2024) ​Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2024 thay thế Kế hoạch 1560/KH-UBND thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
7. (12/07/2023) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, con người Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (23/05/2023) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2023 tổ chức trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tại một số điểm du lịch phục vụ nhân dân và khách du lịch do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (09/05/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2030
10. (05/05/2023) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (16/02/2024) Công văn 1011/VPCP-NN năm 2024 tháo gỡ khó khăn của ngành thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/02/2024) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (30/01/2024) ​Kế hoạch 243/KH-UBND xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Gia Lai năm 2024
4. (30/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (29/01/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND triển khai biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
6. (25/01/2024) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (24/01/2024) Quyết định 181/QĐ-UBND phê duyệt danh mục mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện từ năm 2024 do tỉnh Nghệ An ban hành
8. (22/01/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
9. (22/01/2024) Kế hoạch 237/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (19/01/2024) Kế hoạch 12/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (11/08/2023) Quyết định 3394/QĐ-BNN-KTHT năm 2023 Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 974

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079