Hiệp định RCEP 06/01/2022 14:49 PM

Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

06/01/2022 14:49 PM

Thủ tướng vừa có Quyết định 01/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP).

Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP (ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP, cụ thể:

- Phổ biến, tuyên truyền về Hiệp định RCEP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Hiệp định RCEP cho các đối tượng có thể chịu tác động như: cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, tài liệu, hội thảo, đối thoại nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiệp định RCEP.

- Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp các lĩnh vực như: thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ vv...

- Thiết lập Đầu mối thông tin về Hiệp định RCEP tại Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn, làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề liên quan đến Hiệp định.

- Củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất, nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại - đầu tư đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh sử dụng môi trường kỹ thuật số hoặc đăng tải tài liệu trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tính tương tác, hiệu quả, tiết kiệm.

Đồng thời, Quyết định 01/QĐ-TTg cũng quy định công tác xây dựng pháp luật, thể chế và các yêu cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP.

Xem chi tiết tại Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Như Mai

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,477

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079