Chính sách mới >> Tham nhũng 26/09/2023 18:00 PM

Tiêu chí nào đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng?

26/09/2023 18:00 PM

Xin cho tôi hỏi các tiêu chí nào đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng? – Ngọc Trâm (Kiên Giang)

Tiêu chí nào đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng?

Tiêu chí nào đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tiêu chí nào đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng?

Theo Điều 18 Nghị định 59/2019/NĐ-CP, các tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bao gồm:

(1) Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

- Kết quả thực hiện công khai, minh bạch;

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích;

- Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử;

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;

- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập;

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

(2) Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

- Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ;

- Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch;

- Kiểm soát xung đột lợi ích;

- Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu.

Các hành vi nào được xem là hành vi tham nhũng?

Cụ thể tại Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về các hành vi tham nhũng như sau:

- Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

+ Tham ô tài sản;

+ Nhận hối lộ;

+ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

+ Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

+ Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

+ Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

+ Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

- Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

+ Tham ô tài sản;

+ Nhận hối lộ;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Trong phòng, chống tham nhũng, công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

(Điều 5 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,955

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079