Khi nào thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ bị hủy?

18/09/2023 12:32 PM

Tôi muốn biết nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ gửi vào đâu? Khi nào thông báo này sẽ bị hủy? – Thùy Linh (Bình Dương)

Khi nào thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ bị hủy?

Thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ gửi vào đâu? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ gửi vào đâu?

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 39/2023/NĐ-CP, Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.

Đồng thời thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

2. Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô có những gì?

Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

- Biển số xe ô tô trúng đấu giá;

- Tên, mã định danh của cá nhân, tổ chức (trường hợp tổ chức chưa được cấp mã định danh thì ghi mã số thuế hoặc số quyết định thành lập tổ chức);

- Địa chỉ người trúng đấu giá;

- Giá trúng đấu giá;

- Số tiền phải nộp;

- Số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nộp tiền trúng đấu giá;

- Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, việc huỷ kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

(Khoản 2 Điều 15 Nghị định 39/2023/NĐ-CP)

3. Khi nào thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ bị hủy?

Thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô trúng đấu giá bị huỷ trong các trường hợp sau:

(1) Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định tại Điều 16 Nghị định 39/2023/NĐ-CP, cụ thể:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

(2) Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 73/2022/QH15;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô; người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá

...

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

...

b) Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

(3) Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

(Khoản 3 Điều 19 Nghị định 39/2023/NĐ-CP)

4. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô

Cụ thể tại Điều 10 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô như sau:

- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2023/NĐ-CP và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 73/2022/QH15.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,693

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079