Tổng hợp Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất 2024

19/07/2024 16:34 PM

Cho tôi hỏi hiện nay đã có Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất hay chưa? – Thúy Nga (Bình Phước)

Tổng hợp Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất 2024

Tổng hợp Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Luật Đấu thầu mới nhất 2024

Luật Đấu thầu mới nhất là Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15).

Tải về Luật Đấu thầu 2023 (bản word)
Tải về Luật Đấu thầu 2023 (bản PDF)

* Đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu 2023:

Luật Đấu thầu 2023 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu bao gồm:

- Hoạt động lựa chọn nhà thầu có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để:

+ Thực hiện dự án đầu tư, dự toán mua sắm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác;

+ Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trừ hoạt động mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

+ Thực hiện các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện:

+ Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

+ Gói thầu trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước;

- Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh gồm:

+ Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc trường hợp trên được tự quyết định chọn áp dụng toàn bộ hoặc các điều, khoản, điểm cụ thể của Luật Đấu thầu 2023.

2. Tổng hợp Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất 2024

2.1. Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất 2024

- Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Nghị định 23/2024/NĐ-CP

- Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định 24/2024/NĐ-CP

2.2. Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất 2024

- Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT đã hết hiệu lực từ ngày 26/4/2024 do bị Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT thay thế)

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

- Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT

- Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định về mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT

- Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT

- Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT

- Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.

Thông tư 05/2024/TT-BYT

 

- Quyết định 1667/QĐ-BYT năm 2024 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu 2023.

Quyết định 1667/QĐ-BYT

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 189,243

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079