Những ai được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt?

03/05/2024 09:45 AM

Xin cho tôi hỏi những ai được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt? - Minh Hào (Bình Thuận)

Những ai được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Những ai được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Những ai được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt?

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau:

(1) Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Lưu ý: Trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(2) Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, là hộ có một trong những tiêu chí sau đây, không thuộc diện hộ nghèo quy định tại (1):

- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới;

- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới;

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Lưu ý: Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất.

(Khoản 2 Điều 1 Thông tư 190/2014/TT-BTC, Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP và Điều 1 Quyết định 60/2014/QĐ-TTg)

Mức hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Căn cứ Điều 2 Thông tư 190/2014/TT-BTC, mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 tăng, giảm so với hiện hành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 đã điều chỉnh.

Hiện nay, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định tại Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 như sau:

Bậc

Mức sử dụng

Giá bán điện

1

0-50 kWh

1.806

2

51-100 kWh

1.866

3

101-200 kWh

2.167

4

201-300 kWh

2.729

5

301-400 kWh

3.050

6

401 kWh trở lên

3.151

Đơn vị: đồng/kWh

Như vậy, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương: 30 x 1.806 = 54.180 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Phương thức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: Chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,937

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079