Cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ

28/05/2024 13:45 PM

Cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ được quy định tại Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018.

Cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ

Cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ (Hình ảnh từ Internet)

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ

Theo Điều 4 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 quy định cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

* Các đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

- Văn phòng Cục.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Đăng ký.

- Phòng Pháp chế và Chính sách.

- Phòng Hợp tác quốc tế.

- Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Cục, các Văn phòng đại diện có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục

- Trung tâm Thẩm định Sáng chế.

- Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp.

- Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu.

- Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế.

- Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ.

- Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục quy định tại khoản 2 Điều 4 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

* Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

* Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Cục trong phạm vi thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật.

* Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ.

2. Quy định về lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ

Theo Điều 3 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 quy định về lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ như sau:

- Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

- Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ.

- Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng trong việc lãnh đạo công tác của Cục, được quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về những công việc được giao. Các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng

- Trong trường hợp Cục trưởng vắng mặt, một Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền thay mặt Cục trưởng lãnh đạo và điều hành hoạt động của Cục.

3. Chế độ làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ

Theo Điều 6 Điều lệ ban hành kèm Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 thì chế độ làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

- Cục Sở hữu trí tuệ được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

- Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác có liên quan.

- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngoài Bộ theo đúng quy định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 480

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079