Hệ số lương của viên chức mới nhất hiện nay

24/06/2024 13:45 PM

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hệ số lương của viên chức mới nhất hiện nay.

Hệ số lương của viên chức mới nhất hiện nay

Hệ số lương của viên chức mới nhất hiện nay (Hình từ internet)

Hệ số lương của viên chức mới nhất hiện nay

Hiện nay, hệ số lương của viên chức vẫn được áp dụng theo quy định tại bảng số 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Viên chức loại A3

                       

Nhóm 1 (A3.1)

                       

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

           

Nhóm 2 (A3.2)

                       

Hệ số lương

5,75

6,11

6,47

6,83

7,19

7,55

           

Viên chức loại A2

                       

Nhóm 1 (A2.1)

                       

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

       

Nhóm 2 (A2.2)

                       

Hệ số lương

4,00

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

       

Viên chức loại A1

                       

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

     

Viên chức loại A0

                       

Hệ số lương

2,10

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4,27

4,58

4,89

   

Viên chức loại B

                       

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Viên chức loại C

                       

Nhóm 1 (C1)

                       

Hệ số lương

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,63

Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2)

                       

Hệ số lương

2,00

2,18

2,36

2,54

2,72

2,90

3,08

3,26

3,44

3,62

3,80

3,98

Nhóm 3: Y công (C3)

                       

Hệ số lương

1,50

1,68

1,86

2,04

2,22

2,40

2,58

2,76

2,94

3,12

3,30

3,48

Ghi chú:

- Trong các đơn vị sự nghiệp có sử dụng các chức danh cán bộ, viên chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đó đang làm việc.

- Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.

- Hệ số lương của các ngạch viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

- Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:

+ Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.

+ Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

+ Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch viên chức đó.

Công thức tính lương của viên chức mới nhất hiện nay

Theo Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV thì mức lương của viên chức hiện đang được tính bằng công thức sau:

Mức lương = Hệ số lương X Lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số lương sẽ căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như đã phân tích ở trên.

- Lương cơ sở sẽ được áp dụng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,180

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079