iThong 08/12/2023 10:10 AM

Học phí lái xe B2 là bao nhiêu? Thời gian học bằng B2 bao lâu?

08/12/2023 10:10 AM

Xin hỏi hiện nay học phí lái xe B2 là bao nhiêu tiền và thời gian đào tạo học bằng lái xe B2 được quy định như thế nào? - Đức Tuấn (TPHCM)

Bằng B2 cấp cho loại xe nào?

Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì giấy phép lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, gồm:

+ Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

Học phí lái xe B2 là bao nhiêu? Thời gian học bằng B2 bao lâu?

Học phí lái xe B2 là bao nhiêu? Thời gian học bằng B2 bao lâu? (Hình từ internet)

Học phí lái xe B2 là bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT thì học phí lái xe B2 là khoản đóng góp của người học lái xe đối với các loại xe được cấp giấy phép lái xe hạng B2, tạo nguồn kinh phí để trang trải toàn bộ chi phí cho các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Hiện pháp luật không ấn định mức thu học phí lái xe B2 hoặc các trường hợp khác, mà học phí lái xe B2 sẽ do các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tự xây dựng và được hạch toán riêng, quản lý theo từng loại đào tạo thực tế tại cơ sở.

Theo đó, mức thu học phí đào tạo lái xe B2 được xây dựng theo từng hạng giấy phép lái xe quy định tại điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008 trên cơ sở các học phần, gồm:

- Lý thuyết.

- Thực hành lái xe.

Mức thu học phí ôn tập để thi cấp lại giấy phép lái xe hạng B2 được xây dựng trên cơ sở các học phần, gồm:

- Lý thuyết.

- Thực hành lái xe.

Căn cứ vào các quy định về cơ sở vật chất đào tạo lái xe, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành và định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái xe ban hành; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với hạng giấy phép lái xe B2 chi tiết theo từng học phần báo cáo Bộ chủ quản hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe trực thuộc các Bộ), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe thuộc địa phương, bao gồm cả các cơ sở ngoài công lập) để theo dõi. Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra theo quy định; trường hợp cơ sở đào tạo ban hành mức thu và thực hiện thu học phí không đúng quy định, thực hiện xử lý theo quy định.

Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải xây dựng ổn định tối thiểu cho 1 khóa đào tạo (trừ trường hợp phải điều chỉnh do giá xăng, dầu theo quy định).

Mức thu học phí lái xe B2 đơn vị phải công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học.

Phương thức thu học phí lái xe B2

- Đối với các hình thức đào tạo để cấp Giấy phép lái xe hạng B2, người đi học nộp 50% học phí ngay khi vào học, 50% còn lại nộp tiếp trong thời gian học theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Các cơ sở đào tạo, người trực tiếp đào tạo không được thu thêm các khoản khác ngoài khoản thu học phí đào tạo lái xe.

- Trường hợp trong quá trình đào tạo khi Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá trong quyết định mức thu của cơ sở đào tạo; căn cứ vào chương trình đào tạo có sử dụng xăng dầu tính đến thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu; trong phạm vi 7 ngày làm việc, cơ sở đào tạo tính toán số học phí người học phải trả tăng hoặc giảm so với mức thu học phí của cả khoá học để xác định số học phí phải thu thêm hoặc trả lại người học cùng với thời điểm thu học phí lần hai. Việc điều chỉnh mức thu học phí do Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu phải công khai đến từng người học.

Miễn, giảm học phí lái xe cho các đối tượng chính sách xã hội đối với người học chưa có nghề học nghề lái xe thuộc đối tượng miễm giảm; được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Mức thu phí sát hạch lái xe B2

Căn cứ Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2 như sau:

- Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần.

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần.

Thời gian học bằng B2 bao lâu?

Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT) thì thời gian đào tạo lái xe B2 là 588 giờ gồm: 168 giờ lý thuyết, 420 giờ thực hành lái xe. Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo lái xe B2 cụ thể như sau:

SỐ TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo giấy phép lái xe hạng B2

1

Pháp luật giao thông đường bộ

giờ

90

2

Cấu tạo và sửa chữa thông thường

giờ

18

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ

16

4

Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

giờ

20

5

Kỹ thuật lái xe

giờ

20

6

Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

giờ

4

7

Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô

giờ

420

Trong đó

Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái

giờ

405

Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái)

giờ

15

8

Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô

giờ

84

a)

Số giờ thực hành lái xe/01 học viên

giờ

81

Trong đó

Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên

giờ

41

Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên

giờ

40

b)

Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên

giờ

3

9

Số giờ học/01 học viên/khóa đào tạo

giờ

252

10

Tổng số giờ một khóa đào tạo

giờ

588

- Tổng thời gian khóa đào tạo:

SỐ TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

Tổng thời gian khóa đào tạo giấy phép lái xe hạng B2

1

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

ngày

4

2

Số ngày thực học

ngày

73,5

3

Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng

ngày

15

4

Cộng số ngày/khóa đào tạo

ngày

92,5

- Quy định về số km học thực hành lái xe:

 TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

Quy định về số km học thực hành lái xe hạng B2

1

Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên

km

290

2

Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên

km

810

Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên

km

1100

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,926

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079