iThong 16/04/2024 16:31 PM

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 01/6/2024

16/04/2024 16:31 PM

Xin cho tôi hỏi quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 01/6/2024 được quy định thế nào? - Thành Nhân (Bình Định)

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 01/6/2024

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 01/6/2024 (Hình từ internet)

Ngày 31/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 01/6/2024 được quy định tại Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT như sau:

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC (phần thi lý thuyết)

- Tiếp nhận máy tính: nhập số báo danh dự sát hạch.

- Thực hiện nội dung sát hạch.

+ Thời gian làm bài: 26 phút.

+ Đề thi được thiết kế gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó: có 24 câu hỏi được tính 01 điểm mỗi câu và có 01 câu nếu lựa chọn đáp án sai được tính là điểm liệt; mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời, thí sinh đọc đề bài và lựa chọn ra đáp án đúng nhất. Trường hợp bị điểm liệt trong bài thi thì không đạt nội dung sát hạch Lý thuyết.

+ Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian làm bài theo quy định tại điểm 2.1 khoản này, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

- Công nhận kết quả:

Nội dung

Hạng FC

Thang điểm

45

Điểm đạt tối thiểu

41

+ Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra và phần kết quả sát hạch lý thuyết tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

+ Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận phần kết quả sát hạch lý thuyết tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC (phần thi mô phỏng)

- Tiếp nhận máy tính: nhập số báo danh dự sát hạch.

- Thực hiện nội dung sát hạch

+ Thời gian là bài sát hạch: không quá 10 phút.

+ Đề thi được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông; mỗi câu hỏi trong đề sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông chứa 01 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mỗi câu hỏi có số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm.

+ Số điểm đạt được của học viên tương ứng với thời điểm học viên nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác với máy tính có cài đặt phần mềm sát hạch mô phỏng. Điểm tối đa khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính đúng thời điểm xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông; điểm tối thiểu khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính trước khi xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông hoặc không tương tác hoặc tương tác từ thời điểm xảy ra tình huống mất an toàn giao thông.

+ Các tình huống mô phỏng được chạy liên tiếp tự động, thí sinh không được lựa chọn lại đáp án cho các câu hỏi đã trả lời hoặc chưa trả lời. Khi hoàn thành bài sát hạch mô phỏng hoặc hết thời gian của câu hỏi cuối cùng, toàn bộ các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm, in ra và lưu trữ tại máy chủ.

- Công nhận kết quả

Nội dung

Hạng FC

Số lượng tình huống

50

Điểm đạt tối thiểu

35

+ Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính được in ra và phần kết quả sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

+ Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính được in ra và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận vào phần kết quả sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC (phần thi thực hành)

(1) Sát hạch lái xe trong hình

* Tiếp nhận ô tô sát hạch được giao;

* Thí sinh thực hiện 02 bài sát hạch

- Trình tự và các bước thực hiện:

+ Bài sát hạch tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại

++ Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh của sát hạch viên;

++ Khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng quay trở lại cho đến khi bánh xe sau của xe qua vạch kết thúc bài sát hạch.

+ Bài sát hạch ghép xe vào nơi đỗ

++ Thí sinh lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc;

++ Thí sinh lùi để ghép xe vào nơi đỗ;

++ Thí sinh dừng xe khi bánh xe sau nằm trên vị trí đỗ quy định;

++ Thí sinh điều khiển xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và dừng lại.

Cọc chuẩn làm bằng ống thép, gỗ, nhựa ..., cao 1,6m, đường kính tiết diện từ 20mm đến 25mm, sơn hai màu trắng và đỏ, mỗi khoang sơn dài 0,15m.

Chân đế của cọc chuẩn làm bằng gang, sắt ..., có hình vuông, hình tròn hoặc hình tam giác cân đảm bảo giữ được cọc chuẩn cứng vững.

- Yêu cầu đạt được của thí sinh

+ Đi đúng trình tự bài sát hạch;

+ Thân xe không được chạm cọc chuẩn;

+ Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 05 phút;

+ Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

+ Xe không được chết máy trong quá trình sát hạch;

+ Tốc độ xe chạy không quá 20 km/h.

- Các lỗi bị trừ điểm

+ Đi không đúng trình tự bài sát hạch, bị đình chỉ sát hạch;

+ Chạm 01 cọc chuẩn nhưng không đổ, mỗi lần bị trừ 10 điểm;

+ Chạm làm đổ 01 cọc chuẩn, mỗi lần bị trừ 15 điểm;

+ Đỗ xe không đúng vị trí quy định, bị trừ 05 điểm;

+ Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (Khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị đình chỉ sát hạch;

+ Thời gian thực hiện 01 bài sát hạch quá 05 phút, cứ quá 01 phút bị trừ 05 điểm;

+ Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị đình chỉ sát hạch;

+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

+ Không hoàn thành bài sát hạch bị đình chỉ sát hạch;

+ Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị đình chỉ sát hạch.

* Công nhận kết quả:

- Thời gian thực hiện 01 bài sát hạch : 05 phút;

- Thang điểm: 100 điểm;

- Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên;

+ Hai sát hạch viên chấm điểm độc lập, thống nhất kết quả, xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trong hình theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục này và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận phần kết quả sát hạch thực hành lái xe trong hình tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

+ Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trong hình và phần kết quả sát hạch thực hành lái xe trong hình tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

(2) Sát hạch lái xe trên đường:

* Tiếp nhận ô tô sát hạch được giao;

* Thí sinh thực hiện các bài sát hạch

- Các bước thực hiện

+ Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, khởi hành theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

+ Thí sinh thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02 km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền);

+ Thí sinh thực hiện các thao tác dừng xe khi có hiệu lệnh của sát hạch viên.

- Yêu cầu đạt được

+ Bật và tắt đèn xi nhan trái khi khởi hành;

+ Nhả phanh tay trước khi khởi hành, xe không bị rung giật mạnh và lùi về phía sau quá 500mm;

+ Trong khoảng 15 m phải tăng từ số 1 lên số 3;

+ Sử dụng số phù hợp với tình trạng mặt đường;

+ Chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ về biển báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ phân làn đường, nhường đường cho các xe ưu tiên; tránh, vượt xe khác;

+ Thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

+ Bật đèn xi nhan phải trước khi dừng xe;

+ Giảm hết số khi dừng xe;

+ Dừng xe đúng vị trí quy định;

+ Kéo phanh tay khi xe dừng hẳn.

- Các lỗi bị trừ điểm

+ Không thắt dây an toàn (đối với loại xe có trang bị dây an toàn) bị trừ 02 điểm;

+ Không bật đèn xi nhan trái trước khi khởi hành, bị trừ 02 điểm;

+ Không tắt đèn xi nhan trái khi xe đã hoà nhập vào làn đường, bị trừ 02 điểm;

+ Khởi hành xe bị rung giật mạnh, bị trừ 02 điểm;

+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 02 điểm;

+ Không nhả hết phanh tay khi khởi hành, bị trừ 02 điểm;

+ Trong khoảng 15m không tăng từ số 1 lên số 3, bị trừ 02 điểm;

+ Sử dụng tay số không phù hợp với tình trạng mặt đường, bị trừ 02 điểm;

+ Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

+ Thí sinh bị đình chỉ sát hạch sát hạch khi:

++ Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

++ Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn;

++ Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định;

+ Không vào đúng số khi tăng hoặc giảm số, bị trừ 02 điểm;

+ Không bật đèn xi nhan phải trước khi dừng xe, bị trừ 02 điểm;

+ Không giảm hết số trước khi dừng xe, bị trừ 02 điểm;

+ Không kéo phanh tay khi dừng xe, bị trừ 02 điểm.

* Công nhận kết quả:

- Thang điểm: 20 điểm;

- Điểm đạt: Từ 15 điểm trở lên;

- Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông theo mẫu quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục này và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận phần kết quả sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh;

- Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông và phần kết quả sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh.

Xem thêm tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

 

Để giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu các mức phạt vi phạm giao thông, 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cho ra đời iThong – App tra cứu mức phạt giao thông:

Tải về App iThong trên Android TẠI ĐÂY

Tải về App iThong trên iOS TẠI ĐÂY

Hoặc Quét mã QR dưới đây:

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,107

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079