Diện tích đất tăng lên so với sổ đỏ: Đính chính hay cấp lại sổ đỏ?

27/05/2023 15:10 PM

Xin hỏi sau khi đo đạc lại đất gia đình tôi đang sử dụng thì phát hiện diện tích đất tăng lên so với trong sổ đỏ thì tôi nên đính chính hay xin cấp mới lại sổ đỏ?- Diễm Phương (Vũng Tàu)

Diện tích đất tăng lên so với sổ đỏ: Đính chính hay cấp lại sổ đỏ?

Diện tích đất tăng lên so với sổ đỏ: Đính chính hay cấp lại sổ đỏ? (Hình từ internet)

Về vấn đề này. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nguyên nhân gây tình trạng đất thực tế có diện tích tăng lên so với trong sổ đỏ

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng diện tích đất tăng lên so với ghi nhận trong sổ đỏ như sau:

- Sai sót trong đo đạc: thông thường sau một thời gian sử dụng người sử dụng đất khi đo đạc lại phát hiện diện tích đất lớn hơn so với số liệu ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù ranh giới miếng đất không thay đổi.

- Do người sử dụng đất lấn chiếm.

Xử lý diện tích đất tăng lên

Theo quy định của pháp luật hiện hành, căn cứ Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào sổ đỏ đã cấp.

Như vậy, khi có biến động về diện tích đo đạc thực tế so với diện tích đã được ghi nhận trong sổ đỏ thì có thể xảy ra các trường hợp sau:

- Ranh giới thửa đất không thay đổi:

Khi diện tích đất thực tế đo đạc thực tế lơn hơn ghi nhận trong sổ đỏ mà ranh giới thửa đất không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hay cấp đổi sổ đỏ đối với cả diện tích đất tăng thêm nếu người sử dụng đất đủ điều kiện cấp (cấp lại) sổ đỏ thì diện tích đất sẽ được đính chính bằng diện tích đo đạc thực tế.

- Ranh giới thửa đất có thay đổi: 

Khi diện tích đất đo đạc lớn hơn so với ghi nhận đồng thời ranh giới thửa đất có sai lệch lớn tại thới điểm có sổ đỏ thì được xem xét cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ nếu không có tranh chấp với các người sử dụng đất liền kề và được tạm thời sử dụng diện tích đất đó đến khi có quyết định xử lý của nhà nước.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ đối với diện tích đất tăng lên

Theo Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP khi đo đạc mà diện tích thực tế thửa đất đã cấp sổ đỏ nhiều hơn so với ghi nhận và không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì việc xem xét cấp lại sổ đỏ như sau:

- Trường hợp không có biến động về ranh giới thửa đất:

Nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Trường hợp có biến động về ranh giới thửa đất:

 Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thủ tục cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo thủ tục cấp sổ sổ đỏ lần đầu và cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất gốc nếu thửa đất gốc đã được cấp sổ đỏ theo hướng dẫn của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

Chia sẻ bài viết lên facebook 11,573

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079