Phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại TPHCM mới nhất

31/05/2023 06:59 AM

Cho tôi hỏi mức thu phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại TPHCM là bao nhiêu? – Thanh Bình (TPHCM).

Mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại TPHCM từ 01/6/2023

Mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại TPHCM từ 01/6/2023 (Hình từ internet)

Phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại TPHCM từ 01/6/2023

Từ ngày 01/6/2023, mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại TPHCM (trong đó có phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất) thực hiện theo Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, việc thu phí áp dụng đối với các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP.

Đối tượng áp dụng mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất là cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM quy định công việc thực hiện theo hồ sơ đất là 520.000 đồng/hồ sơ; hồ sơ tài sản là 660.000 đồng/hồ sơ; hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất là 800.000 đồng/hồ sơ.

Công việc thực hiện theo thửa đối với hồ sơ đất là 25.000 đồng/thửa; hồ sơ tài sản là 35.000 đồng/thửa; hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất là 60.000 đồng/thửa…

Xem chi tiết mức thu phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND.

Mức thu phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo NQ 01

Đối tượng miễn thu phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP được căn cứ theo quy định tại Quyết định 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Khuyến khích nộp phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất bằng hình thức không dùng tiền mặt

Cụ thể, khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng hình thức nộp phí không sử dụng tiền mặt gồm:

- Nộp qua thẻ: Chấp nhận tất cả các loại thẻ thanh toán trên thị trường Việt Nam (Visa, Master,…);

- Nộp chuyển khoản.

Bảng thu phí và thông tin hệ thống tài khoản tiếp nhận phí của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và 22 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc (kèm mã QR) được niêm yết tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, UBND các quận, huyện triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện thu phí. Thực hiện kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí để lại cho đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo UBND TP kết quả thực hiện. Trong trường hợp chính sách Nhà nước thay đổi; số tiền phí để lại không đủ đảm bảo chi phí cho hoạt động của tổ chức thu phí hoặc tồn dư sử dụng không hết chuyển nguồn qua các năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, trình UBND TP để báo cáo HĐND TP điều chỉnh tỷ lệ để lại phù hợp.

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND thay thế nội dung tại số thứ tự 9 Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 11,358

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079