Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan trong quản lý thị trường bất động sản giai đoạn 2015 - 2023

13/09/2023 09:25 AM

Tôi muốn biết việc kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan trong quản lý thị trường bất động sản giai đoạn 2015 – 2023 có những nội dung gì? – Thu Hiền (Tây Ninh)

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan trong quản lý thị trường bất động sản giai đoạn 2015 - 2023

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan trong quản lý thị trường bất động sản giai đoạn 2015 - 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 08/9/2023, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2179/QĐ-BTP Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023.

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan trong quản lý thị trường bất động sản giai đoạn 2015 - 2023

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại Điều 104 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (thẩm quyền ban hành, nội dung quy định, căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật, trình tự, thủ tục ban hành văn bản), trong đó tập trung kiểm tra, phát hiện các quy định được ban hành không đúng thẩm quyền, các quy định có nội dung trái pháp luật để kiến nghị xử lý theo quy định.

Cụ thể các công việc cụ thể được thực hiện trong kế hoạch này bao gồm:

- Xây dựng Công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương tập hợp văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, tiến hành tự kiểm tra, gửi kết quả tự kiểm tra và danh mục văn bản về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL)

- Tập hợp văn bản thuộc đối tượng kiểm tra theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Thực hiện kiểm tra văn bản thuộc thẩm quyền theo các nội dung kiểm tra quy định tại Điều 104 Nghị định 34/2016/NĐ-CP

- Tổ chức họp trao đổi, thảo luận đối với văn bản có nội dung trái pháp luật (nếu có)

- Tổng hợp kết quả kiểm tra; Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản QPPL về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

- Tổ chức các Hội thảo về kết quả kiểm tra văn bản QPPL về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; dự kiến tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam.

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản QPPL về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và trình lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý văn bản QPPL trái pháp luật theo quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP (nếu có).

- Theo dõi, đôn đốc xử lý cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật thực hiện việc xử lý theo đúng quy định pháp luật;

Trường hợp cần thiết, tiếp tục tham mưu xử lý theo thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Trong đó, các đối tượng kiểm tra trong chuyên đề này bao gồm:

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nghị quyết do HĐND cấp tỉnh, Quyết định do UBND cấp tỉnh ban hành liên quan đến:

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản ban hành từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 đang còn hiệu lực.

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội ban hành từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 đang còn hiệu lực.

- Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành có liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội ban hành từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 đang còn hiệu lực (khi nhận được kiến nghị, phản ánh).

Xem thêm nội dung tại Quyết định 2179/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,594

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079