Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

07/10/2023 10:32 AM

Cho tôi hỏi Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn giảm tiền thuê đất của năm 2023 hay chưa? - Minh Tú (Tiền Giang)

Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg (Hình từ Internet)

Ngày 05/10/2023, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện 08/CĐ-TCT ngày 05/10/2023 về việc thực hiện Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế căn cứ nội dung quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg thực hiện các công việc sau đây:

- Cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 tới tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, cụ thể:

+ Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của VCCI,.... để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

+ Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền hàng năm.

+ Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

- Xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo quy định Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất. 

Đồng thời, tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh/thành phố, cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống. 

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. 

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

- Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm phân công các bộ phận có liên quan trong cơ quan thuế thực hiện cập nhật, tra cứu, rà soát, kiểm tra hồ sơ, đôn đốc thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp phát hiện các trường hợp người nộp thuế không đủ điều kiện giảm tiền thuê đất theo quy định thì thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện nộp theo quy định pháp luật về tiền thuê đất hiện hành (không thực hiện theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Cục Thuế tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo phụ lục/ mẫu biểu kèm theo), cụ thể: tình hình thực hiện, số tiền thuê đất giảm, số hồ sơ đề nghị, số hồ sơ đã được giảm, số hồ sơ còn tồn đọng (nếu có) và lý do chưa giải quyết giảm, các vấn đề vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có)) về Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế trước ngày 30/04/2024 theo địa chỉ Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi bản mềm qua email: nbngoc01@gdt.gov.vn.

Xem thêm Công điện 08/CĐ-TCT ban hành ngày 05/10/2023.

Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,606

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079