11 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản

01/11/2023 15:19 PM

Theo dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất, sẽ có bao nhiêu loại hợp đồng kinh doanh bất động sản?

11 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản theo dự thảo Luật mới

Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản (Hình từ internet)

11 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản theo dự thảo Luật mới

Cụ thể theo dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản, các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản gồm:

(1) Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ;

(2) Hợp đồng thuê nhà ở nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ;

(3) Hợp đồng mua bán, thuê mua công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích du lịch, lưu trú;

(4) Hợp đồng thuê công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích du lịch, lưu trú;

(5) Hợp đồng mua bán, thuê mua công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và các công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp;

(6) Hợp đồng thuê công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn  phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và các công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp;

(7) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

(8) Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

(9) Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản;

(10) Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản;

(11) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản được lập thành văn bản. Hợp đồng kinh doanh bất động sản được ký kết khi bất động sản, dự án bất động sản đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng hoặc bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm hợp đồng được hoàn thành công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. 

Xem thêm nội dung tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.

Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, có các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản như sau:

- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

- Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

- Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Tại Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định dưới đây:

(1) Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư quy định tại Mẫu số 01.

(2) Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú quy định tại Mẫu số 02.

(3) Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ quy định tại Mẫu số 03.

(4) Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại  (1), (2), (3) quy định tại Mẫu số 04.

(5) Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Mẫu số 05.

(6) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 06.

(7) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 07.

(8) Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản quy định tại Mẫu số 08.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,649

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079