Môi giới bất động sản là gì? Mức hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu?

06/11/2023 12:59 PM

Xin cho tôi hỏi môi giới bất động sản là gì? Mức hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu theo quy định hiện hành? – Huyền Dương (Long An)

Môi giới bất động sản là gì? Mức hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu?

Môi giới bất động sản là gì? Mức hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Môi giới bất động sản là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Trong đó, nội dung môi giới bất động sản bao gồm:

- Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

- Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

(Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu?

Cụ thể, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Trong đó, mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy pháp luật không quy định giới hạn về mức hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu, số tiền đó sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản.

(Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản năm 2024

Để kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại (ii).

(ii) Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

(iii) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

(Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

4.1. Về quyền

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

- Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

- Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

- Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

(Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

4.2. Về nghĩa vụ

Các nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định như sau:

- Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

- Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

(Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,591

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079