Văn bản hợp nhất các Thông tư về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

25/11/2023 08:53 AM

Cho tôi hỏi đã có văn bản hợp nhất mới về các Thông tư về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa? - Mỹ Ngọc (Kiên Giang)

Văn bản hợp nhất các Thông tư về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Văn bản hợp nhất các Thông tư về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất (Hình từ Internet)

Ngày 22/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Văn bản hợp nhất các Thông tư về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Theo đó, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 đã hợp nhất Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2017;

- Thông tư 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020;

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021;

- Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2022.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất 

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT (sửa đổi tại Thông tư 11/2022/TT-BTNMT);

Mẫu số 01

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

+ Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

+ Biên bản xác minh thực địa;

+ Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 và Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 và Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Mẫu số 05

>> Xem thêm bài viết: Văn bản hợp nhất có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,032

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079