Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia

29/11/2023 18:31 PM

Hiện nay, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định như thế nào?

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia (Hình từ internet)

Nội dung được hướng dẫn tại Quyết định 3468/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia

(1) Trình tự thực hiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia:

- Bước 1: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

- Bước 2:

+ Các bộ, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án của ngành, lĩnh vực phụ trách theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương;

+ Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi nhu cầu sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

- Bước 3: Về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch đất quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải nội dung dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia (trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật) trên trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan;

+ Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi văn bản góp ý tới Bộ Tài nguyên và Môi trường; trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia thông qua việc niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát phiếu điều tra, phỏng vấn thông qua đại diện cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân.

- Bước 4: Trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

- Bước 5: Tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý và hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cơ quan lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

- Bước 6: Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia theo kết luận của Hội đồng thẩm định và trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

Cơ quan lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia có trách nhiệm hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(2) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

- Nghị quyết của Quốc hội thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

- Báo cáo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

- Dự thảo Quyết định thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

- Báo cáo thuyết minh Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

- Hệ thống bản đồ;

A. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000 - 1:1.000.000

1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất quốc gia.

2. Bản đồ định hướng sử dụng đất quốc gia.

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000 - 1:250.000

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng.

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 tháng tính từ ngày Nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Quốc hội.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia của Quốc hội.

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,316

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079