05 điều cần biết về hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ ngày 01/01/2025

22/12/2023 15:44 PM

Xin cho tôi hỏi hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì, có bao nhiêu loại? Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải nội dung nào? – Minh Trí (Hậu Giang)

05 điều cần biết về hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ ngày 01/01/2025

05 điều cần biết về hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ ngày 01/01/2025 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2023 với tổ chức, cá nhân để kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm kinh doanh các dịch vụ:

- Sàn giao dịch bất động sản: là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản được thành lập và hoạt động theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

- Môi giới bất động sản: là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Tư vấn bất động sản: là hoạt động tư vấn về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.

- Quản lý bất động sản: là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác, định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

(Khoản 10, 11, 12, 13 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

(Hiện hành, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không có định nghĩa cụ thể thế nào là hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản)

2. Có bao nhiêu loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ ngày 01/01/2025?

Từ ngày 01/01/2025, sẽ có 04 loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:

(1) Hợp đồng dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

(2) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

(3) Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;

(4) Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

(Khoản 2 Điều 44 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

(Hiện hành tại khoản 1 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 chỉ quy định 03 loại hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản; Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.)

3. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải nội dung nào?

Tuy hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản được xác lập dựa trên sự thỏa thuận của các bên nhưng nội dung trong hợp đồng này phải có các nội dung chính sau đây

- Tên, địa chỉ của các bên;

- Đối tượng và nội dung dịch vụ;

- Yêu cầu và kết quả dịch vụ;

- Thời hạn thực hiện dịch vụ;

- Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ;

- Phương thức và thời hạn thanh toán;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Phương thức giải quyết tranh chấp;

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và Bộ luật Dân sự.

(Khoản 4 Điều 46 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

4. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng doanh dịch vụ bất động sản

Theo đó, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng hoặc bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm văn bản công chứng, chứng thực có hiệu lực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Lưu ý: Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản mà ít nhất một bên tham gia giao dịch là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. (Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không quy định về vấn đề này)

(Khoản 4, 6 Điều 44 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

Hiện hành tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

5. Không quy định mẫu các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Khác với hợp đồng kinh doanh bất động sản phải thực hiện theo mẫu do Chính phủ quy định, các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản sẽ không quy định mẫu cụ thể mà sẽ được thành lập dựa trên sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

Tuy nhiên khi xác lập hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và Bộ luật Dân sự 2015 và phải đảm bảo phải có các nội dung chính theo quy định.

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 và 13 Điều 83 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,728

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079