Thời gian ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024

02/03/2024 16:38 PM

Xin cho tôi hỏi biết thời gian ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024? - Hoài Nhân (Bình Phước)

Thời gian ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Thời gian ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024 (Hình từ internet)

Ngày 23/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 432/QĐ-BTNMT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ các Nghị định và ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024 như sau:

(1) Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024:

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị cho ý kiến pháp lý

Cấp trình và thời gian trình

Bộ trưởng

Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 9/2024

 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

 

Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 9/2024

 

Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 9/2024

 

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 9/2024

 

(2) Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024:

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị thẩm định

Thời gian

Thẩm định

Trình Bộ trưởng

Ban hành

Thông tư quy định về hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 432/QĐ-BTNMT ngày 23/02/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,762

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079