Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng

25/06/2021 14:03 PM

Theo Quyết định 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021, có 24 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, bao gồm:

Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng

Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng (Ảnh minh họa)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

1.000061

Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)

Bộ Tư pháp

2

1.000001

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Bộ Tư pháp

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.001234

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

2

2.000775

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Sở Tư pháp

3

2.000771

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

UBND cấp tỉnh

4

1.003191

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

UBND cấp tỉnh

5

1.003138

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Sở Tư pháp

6

1.001450

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Sở Tư pháp

7

1.001190

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

8

1.001453

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

Sở Tư pháp

9

1.003088

Công chứng bản dịch

Tổ chức hành nghề công chứng

10

1.003049

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

Tổ chức hành nghề công chứng

11

1.003023

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Tổ chức hành nghề công chứng

12

2.001074

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tổ chức hành nghề công chứng

13

2.001069

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Tổ chức hành nghề công chứng

14

2.001048

Công chứng di chúc

Tổ chức hành nghề công chứng

15

2.001039

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Tổ chức hành nghề công chứng

16

2.000831

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Tổ chức hành nghề công chứng

17

1.001876

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Tổ chức hành nghề công chứng

18

1.001856

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Tổ chức hành nghề công chứng

19

1.001834

Nhận lưu giữ di chúc

Tổ chức hành nghề công chứng

20

2.000818

Cấp bản sao văn bản công chứng

Tổ chức hành nghề công chứng

21

1.001814

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

Sở Tư pháp

22

1.005463

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

Sở Tư pháp

*Lý do bãi bỏ thủ tục hành chính:

- Các thủ tục này đã được công bố tại Quyết định 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 và Quyết định 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính thì các thủ tục này không còn đáp ứng đủ điều kiện của thủ tục hành chính, vì vậy được đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính;

- Một số thủ tục hành chính được ghép lại;

Chẳng hạn, "Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên" (thủ tục số 1.001814) được ghép vào "Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng" (mới chuẩn hóa).

- 02 thủ tục (thủ tục số 1.003191 và số 1.003138) do thời hạn chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng theo quy định tại Điều 79 Luật Công chứng 2014 đã được thực hiện xong từ ngày 01/01/2017, vì vậy 02 thủ tục hành chinh này trên thực tế sẽ không xảy ra nữa.

Quyết định 991/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,721

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079