Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2021

03/08/2021 10:08 AM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch 69/KH-VKSTC ngày 27/7/2021 tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021.

Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2021

Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2021

Số lượng vị trí cần bổ sung kiểm sát viên

Các đơn vị tiến hành rà soát chỉ tiêu, số lượng kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp đã được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao giao còn thiếu tính đến ngày 31/12/2021.

Đối tượng tham gia dự thi

Kiểm sát viên cao cấp:

- Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp trở lên công tác tại VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp thứ hai; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2021 (khoản 2 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính trở lên phải hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi.

Đối với công chức công tác tại VKSND tối cao, ưu tiên cho các đồng chí công tác ở đơn vị làm nghiệp vụ. Các trường hợp khác, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

- Người dự thi ở VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu VKSND cấp cao nào thì phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp và VKSND cấp cao đó; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp cao đã đăng ký.

- Người dự thi ở VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND tối cao thì phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp và Lãnh đạo VKSND tối cao; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND tối cao và chấp hành sự phân công của Viện trưởng VKSND tối cao.

Kiểm sát viên trung cấp:

- Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp trở lên công tác tại VKSND các cấp, VKS quân sự các cấp; Viện trưởng VKSND cấp huyện;

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2021 (khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức VKSND 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên Sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên được tham gia dự thi.

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện (chỉ tiêu không theo đơn vị đã phân bổ mà thực hiện nguyên tắc có cạnh tranh);

- Người dự thi là Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại VKSND cấp huyện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND cấp tỉnh thì Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp tỉnh; đồng thời Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm điều động, bổ trí công chức ở VKSND cấp tỉnh đến VKSND cấp huyện để bảo đảm VKSND hai cấp ổn định biên chế để thực hiện tốt nhiệm vụ;

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND tối cao, VKSND cấp cao nào thì Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định và được VKSND tối cao, VKSND cấp cao nơi người đó đăng ký đồng ý, sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã đăng ký

Lưu ý: Người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND các cấp có nguyện vọng đăng ký dự thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp theo chỉ tiêu của VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh phải làm đơn được bổ nhiệm Kiểm sát viên thì không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và chấp hành sự phân công của lãnh đạo đơn vị nơi đăng ký nguyện vọng. Trường hợp do có nhu cầu cần bố trí lãnh đạo, quản lý thi lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi cán bộ đến công tác xem xét, quyết định.

Kiểm sát viên sơ cấp: Chuyên viên, Kiểm tra viên công tác tại VKSND các cấp và VKS quân sự các cấp.

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến tháng 10/2021 và được chia làm 2 đợt.

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiếm sát Hà Nội đối với ứng viên từ các tỉnh Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở vào.

Xem chi tiết tại Kế hoạch 69/KH-VKSTC ngày 27/7/2021.

Kế hoạch 69/KH-VKSTC

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,931

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079