28 nhóm đối tượng được cấp Giấy phép lưu thông từ 23/8 tại TP.HCM

22/08/2021 10:32 AM

Theo Công văn 2796/UBND-VXCông văn 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND TP. HCM về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông thì những đối tượng được cấp Giấy phép lưu thông trên đường từ 23/8 – 06/9 gồm:

(1) Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

(2) Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, MTTQ.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố, Cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; phường/xã/thị trấn

Lưu ý:

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cấp có hiệu lực liên phường, xã, thị trấn trong nội bộ quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

(3) Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố

- Ủy ban chứng khoán Thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các ngân hàng, Công ty chứng khoán.

(4) Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Giao thông vận tải

Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

(5) Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Cảng vụ Hàng không miền Nam

(6) Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Tân Cảng Cát Lái

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

(7) Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Công thương

Đơn vị phối hợp: Hệ thống phân phối.

Lưu ý: Hoạt động trong địa bàn 01 quận- huyện (trừ 08 quận huyện nêu tại công văn) thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ.

(8) Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Công thương

Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Lưu ý: Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

(9) Nhân viên phục vụ của hệ thống phân phối, nhân viên điện lực

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Công thương

Đơn vị phối hợp:  Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Lưu ý: Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

(10) Nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Doanh nghiệp

Lưu ý: Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ số lượng và phạm vi hoạt động giao Sở Công Thương quyết định từng trường hợp cụ thể

(11) Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...)

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Xây dựng.

Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

(12) Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, toà nhả, chung cư..

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Xây dựng.

Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp.

(13) Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh COVID-19 (không khống chế số lượng); người cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo trì trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo qui định pháp luật.

Đơn vị phối hợp: UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

(14) Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19 (không khống chế số lượng), người đi cách ly và đi cách ly về..

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Y tế

Đơn vị phối hợp: UBND Quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

(15) Công an di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Công an Thành phố

(16) QS di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy:  Bộ Tư lệnh

(17) Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Ngoại vụ

(18) Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất..

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Ngoại vụ

Đơn vị phối hợp: Công an Thành phố

Lưu ý: Có thời gian cụ thể và đề xuất cụ thể

(19) Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..) thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố

Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp, cá nhân phối hợp.

(20) Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

(21) Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

(22) Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí, hạ tầng công nghệ thông tin

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Thông tin và Truyền thông

(23) Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Thông tin và Truyền thông

(24) Dịch vụ công chứng.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Tư pháp.

(25) Nhân viên vệ sinh môi trường của các đơn vị trực thuộc Thành phố, hoạt động tang lễ

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Tài Nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Công ty vệ sinh môi trường đô thị

(26) Các đối tượng:

- Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ

phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng.

- Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

- Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas.

- Nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu...), các cơ sở cung ứng suất ăn công nghiệp.

- Lực lượng cung ứng dịch vụ công ích; xây dựng, bảo trì công trình, trang thiết bị.

- Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá).

- Các lực lượng khác của ngành Y tế.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: UBND Quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

Lưu ý: Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(27) Người dân đi tiêm ngừa vắc xin Covid-19

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: UBND phường, xã, thị trấn

Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã

(28) Tổ Covid-19 cộng đồng

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: UBND phường, xã, thị trấn

(29) Các lực lượng thu gom rác dân lập

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: UBND phường, xã, thị trấn

(30) Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định.

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: UBND Phường, xã, thị trấn

Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã cấp, quản lý

Lưu ý: Thực hiện 1 lần/1 tuần.

(31) Người đi chợ thay

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: UBND Phường, xã, thị trấn

Đơn vị phối hợp: UB Mặt trận tổ quốc hoặc UBND cấp xã.

(32) Công tác kiểm dịch động, thực vật

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy:  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(33) Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng)

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở Tài chính

(34) Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế..do Sở Du lịch quản lý..

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy: Sở du lịch

Đặc biệt chú ý: Các cơ quan cấp giấy phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an Thành phố để kiểm tra, giám sát.

Đối tượng Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ... được lưu thông nhưng “Không cấp giấy” như các đối tượng kể trên.

CẬP NHẬT:

Ngày 23/8/2021, UBND thành phố đã  ban hành Công văn 2850/UBND-VX để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông, xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Quý Nguyễn

Chia sẻ bài viết lên facebook 23,563

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079