Chính phủ đề xuất gói miễn, giảm thuế hơn 21.300 tỷ đồng

23/09/2021 11:39 AM

Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết của UBTVQH về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Đề xuất giảm thuế GTGT từ ngày 01/10 - 31/12/2021

Đề xuất giảm thuế GTGT từ ngày 01/10 - 31/12/2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất giảm thuế GTGT cho doanh nghiệp, tổ chức như sau:

*Thời gian giảm thuế GTGT:

Giảm thuế GTGT kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm:

(i) Các hoạt động: Vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

(ii) Các hoạt động: Hoạt động xuất bản; Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí.

Các hoạt động trong nhóm (ii) không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm và các hàng hóa, dịch vụ thực hiện trên nền tảng trực tuyến.

Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định tại khoản này thực hiện theo Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm mức thuế GTGT theo Nghị quyết của UBTVQH ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định.

*Mức giảm thuế GTGT

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định.

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định.

*Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT.

*Trinh tự, thủ tục thực hiện

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều Dự thảo Nghị định, khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giản thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn GTGT, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều Dự thảo Nghị định, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiên hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đông thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 4/2021/UBTVQH15”, Khi lập tở khai thuế GTGT số 04/GTGT, tại cột “Thuế GTGT phải nộp" khi theo doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế nhân với (3) mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT x 70%.

*Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT.

*Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót, giao hóa đơn điệu chỉnh và trả lại tiền thuế GTGT được giảm cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, thuế đầu vào (nếu có).

Doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều này thực hiện kê khai hoạt động được giảm thuế GTGT theo Phụ lục giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Xem chi tiết các chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 16,350

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079