Quy định 41-QĐ/TW: Căn cứ, quy trình xem xét từ chức với cán bộ

17/01/2023 16:01 PM

Ngày 03/11/2021, Bộ Chính trị đã ra Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Vậy Chủ tịch nước được xem xét cho từ chức khi nào, quy trình ra sao?

Căn cứ, quy trình xem xét từ chức với Chủ tịch nước

Căn cứ, quy trình xem xét từ chức với Chủ tịch nước (Hình từ Internet)

1. 04 căn cứ xem xét từ chức đối với Chủ tịch nước

Theo quy định tại Điều 6 Quy định 41-QĐ/TW, việc xem xét cán bộ xin từ chức được căn cứ như sau:

- Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

- Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

- Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

2. Hồ sơ xem xét từ chức đối với Chủ tịch nước

Trong trường hợp cán bộ muốn từ chức, hồ sơ xem xét từ chức bao gồm:

- Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.

- Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, biên bản hội nghị, đơn của cán bộ xin từ chức, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu có liên quan.

3. Quy trình xem xét từ chức đối với Chủ tịch nước

Kể từ khi có đủ căn cứ từ chức:

- Chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc: cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc: cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc.

- Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

(Căn cứ Điều 8 Quy định 41-QĐ/TW)

4. Bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức

Cán bộ sau khi từ chức sẽ được xem xét bố trí theo quy định tại Điều 10 Quy định 41-QĐ/TW như sau:

- Nếu sau khi từ chức, cán bộ sau có nguyện vọng tiếp tục công tác thì có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Sau khi được bố trí công tác khác, nếu được đánh giá tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và khắc phục được những yếu kém, sai phạm, khuyết điểm thì có thể được xem xét để quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,349

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079