Sửa đổi Danh mục sản phẩm phần mềm hệ thống (System software)

06/12/2021 17:21 PM

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT . Theo đó, danh mục các sản phẩm phần mềm hệ thống được sửa đổi, bổ sung như sau:

Sửa đổi Danh mục sản phẩm phần mềm hệ thống (System software)

Sửa đổi Danh mục sản phẩm phần mềm hệ thống (Ảnh minh họa)

1. Hệ điều hành (Operating system software)

- Hệ điều hành máy chủ (Server operating system software)

- Hệ điều hành máy trạm/máy tính cá nhân để bàn (Desktop/client operating system software) 

- Hệ điều hành dùng cho thiết bị di động cầm tay (Operating system software for portable devices)

- Hệ điều hành dùng cho thiết bị số khác (Other operating system software)

(Giữ nguyên so với quy định hiện hành tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT).

2. Phần mềm mạng (Network software)

(1) Phần mềm quản trị mạng (Network management software)

- Phần mềm giám sát mạng (Network monitoring software) 

- Phần mềm tăng cường hệ thống điều hành mạng (Network operating system enhancement software) 

- Phần mềm quản lý mạng quang (Optical network management software)

- Phần mềm quản trị (Administration software) 

- Phần mềm hệ thống đa phương tiện theo giao thức Internet (Internet protocol IP multimedia subsystem software)

(2) Phần mềm kết nối mạng (Networking software)

- Phần mềm truy cập (Access software) 

- Phần mềm máy chủ truyền thông (Communications server software) 

- Phần mềm mạng cục bộ LAN (LAN software)

- Phần mềm Multiplexer (Multiplexer software) 

- Phần mềm mạng lưu trữ (Storage networking software) 

- Phần mềm Switch hoặc router (Switch or router software) 

- Phần mềm chuyển mạch WAN và firmware (WAN switching software and firmware) 

- Phần mềm không dây (Wireless software)

- Phần mềm mô phỏng thiết bị đầu cuối (Network connectivity terminal emulation software) 

- Phần mềm cổng kết nối (Gateway software)

- Phần mềm cầu nối (Bridge software) 

- Phần mềm modem (Modem software) 

- Phần mềm kết nối liên thông nền tảng (Platform interconnectivity software) 

- Phần mềm IrDA truyền dữ liệu hồng ngoại (Infrared data transfer IrDA software)

- Phần mềm quản lý thiết bị IoT (IoT Device Management Software) 

(3) Phần mềm ứng dụng mạng (Network applications software)

- Phần mềm máy chủ ứng dụng (Application server software) 

- Phần mềm truyền thông máy tính để bàn (Desktop communications software)

- Phần mềm trả lời tương tác giọng nói (Interactive voice response software) 

- Phần mềm dịch vụ thư mục Internet (Internet directory services software) 

- Phần mềm trình duyệt Internet (Internet browser software)

(4) Phần mềm bảo mật và bảo vệ (Security and protection software)

- Phần mềm máy chủ xác thực (Authentication server software)

- Phần mềm quản lý an ninh mạng hoặc mạng riêng ảo VPN (Network security or virtual private network VPN management software) 

- Phần mềm thiết bị mạng riêng ảo (VPN) và an ninh mạng (Network security and virtual private network VPN equipment software) 

- Phần mềm chống virus và an ninh giao dịch (Transaction security and virus protection software)

- Phần mềm bảo mật và bảo vệ khác (Other security and protection software) 

(5) Phần mềm máy chủ (Server software)

(6) Phần mềm trung gian (Middleware)

(7) Phần mềm mạng khác (Other network software)

(So với Danh mục nhóm phần mềm hệ thống tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT, đã bổ sung đồng thời mở rộng các nhóm sản phẩm phần mềm quản trị mạng, phần mềm kết nối mạng, phần mềm ứng dụng mạng, phần mềm bảo mật và bảo vệ).

3. Phần mềm truy vấn và quản lý dữ liệu (Data management and query software)

- Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ (Server database software)

- Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy khách (Client database software)

- Phần mềm phân loại hoặc danh mục (Categorization or classification software)

- Phần mềm phân nhóm (Clustering software)

- Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Database management system software)

- Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu (Database reporting software)

- Phần mềm truy vấn và giao diện người dùng cơ sở dữ liệu (Database user interface and query software)

- Phần mềm khai phá dữ liệu (Data mining software)

- Phần mềm tìm kiếm hoặc truy xuất thông tin (Information retrieval or search software)

- Phần mềm quản lý siêu dữ liệu (Metadata management software)

- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Object oriented data base management software)

- Phần mềm máy chủ giao dịch (Transaction server software) 

- Phần mềm phân tích dữ liệu và quản trị thông minh (Business intelligence and data analysis software)

- Phần mềm quản lý dữ liệu và truy vấn khác (Other data management and query software)

(So với quy định hiện hành, nhóm các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đã được đổi thành phần mềm truy vấn và quản lý dữ liệu. Đồng thời, ngoài 02 phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ và máy khách Thông tư 20/2021/TT-BTTTT còn bổ sung các phần mềm truy vấn và quản lý dữ liệu khác nêu trên).

4. Phần mềm nhúng (Embedded software)

- Phần mềm ứng dụng bảo mật (OTP, PKI, MoC sinh trắc học...) trong chip hoặc chipset

- Phần mềm Token FIDO2 & FIDO U2F và Soft Token

- Phần mềm eSIM (embedded SIM software)

- Phần mềm chipset Camera Trí tuệ nhân tạo

- Phần mềm nhúng khác (Other embedded software)

(Nhóm các phần mềm nhúng đã được mở rộng chi tiết hơn so với quy định hiện nay).

5. Phần mềm môi trường vận hành (Operating environment software)

- Phần mềm hệ thống tập tin (File system software)

- Phần mềm firmware máy tính (Computer firmware)

- Phần mềm máy ảo (Virtual machine software)

- Phần mềm môi trường vận hành khác (Other operating environment software)

(Phần mềm môi trường vận hành được bổ sung mới trong danh mục các nhóm phần mềm thuộc loại phần mềm hệ thống so với danh mục hiện hành).

Ngoài 05 nhóm phần mềm hệ thống nêu trên, còn có các phần mềm hệ thống khác (Other system software).

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT bổ sung mã sản phẩm đối với tất cả các sản phẩm tại danh mục sản phẩm phần mềm. Xem chi tiết tại Phụ lục số 01 Thông tư 20/2021/TT-BTTTT.

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 02/02/2022.

Như Mai

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,582

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079