Đồng bộ thông tin số CMND với CCCD trên Cổng DVCQG trong 01/2022

17/01/2022 14:02 PM

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 11/QĐ-VPCP về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng bộ thông tin số CMND với CCCD trên Cổng DVCQG trong 01/2022

Đồng bộ thông tin số CMND với CCCD trên Cổng DVCQG trong 01/2022 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đồng bộ thông tin số CMND với CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong 01/2022:

Tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, theo Đề án, sẽ thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh xác thực, tạo lập tài khoản điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành địa phương.

- Kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, định danh và chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Rà soát, đánh giá và đề xuất tái cấu trúc quy trinh TTHC (bảo đảm kết nối, tích hợp với CSDLQG về dân cư theo nguyên tắc: khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Khảo sát thực tế về quy trình nghiệp vụ và hạ tầng kỹ thuật tại bộ, ngành, địa phương.

- Tổ chức họp và gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan để thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật.

- Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương để tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cho các hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

- Phối hợp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

- Phối hợp công tác, trao đổi thông tin, họp giải quyết vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 Quyết định 11/QĐ-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 22,785

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079