Hướng dẫn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ với viên chức y tế

19/09/2022 10:05 AM

Tôi muốn tìm hướng dẫn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ với viên chức chuyên ngành y tế. – Ngọc Bích (Đà Nẵng)

Hướng dẫn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ với viên chức y tế

Hướng dẫn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ với viên chức y tế (Hình từ internet)

Ngày 15/9/2022, Bộ Y tế có Công văn 5032/BYT-TCCB hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT.

Trong đó hướng dẫn một số nội dung như sau:

Hướng dẫn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ với viên chức y tế

- Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thay thế Nghị định 29/2012/NĐ-CP, khoản 1 Điều 17 quy định: "Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học".

Theo đó, Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định việc xác định bằng chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, đồng thời ngày 25/10/2021, Bộ Nội vụ có Công văn 5355/BNV-CCVC gửi các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý, trong đó cần lưu ý nội dung đề nghị không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Các Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Căn cứ quy định trên, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, trong đó quy định về tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và ngoại ngữ như sau: “Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm”.

Như vậy, kể từ ngày Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế không yêu cầu viên chức phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhưng vẫn phải có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Việc xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm được thực hiện thông qua các kỳ thi tuyển dụng hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (có nội dung thi về tin học, ngoại ngữ).

Việc xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm trong các kỳ xét tuyển hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện thông qua các bài thi trắc nghiệm hoặc thông qua các văn bằng, chứng chỉ của viên chức đó (do cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xét tuyển, kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định).

Về bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành y tế hạng IV

Viên chức đã được tuyển dụng và hiện đang hưởng lương ở các ngạch hộ lý, y công, dược tá, điều dưỡng sơ cấp, hộ sinh sơ cấp, kỹ thuật viên sơ cấp y trước đây (theo bảng lương viên chức loại C) mà chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng IV, đến nay đã đi học và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng IV quy định tại các Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, thì đề nghị Sở Y tế khẩn trương bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng IV và được xếp hưởng theo bảng lương viên chức loại B nếu viên chức đó có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc được xếp hưởng theo bảng lương viên chức loại A0 nếu viên chức đó có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Viên chức đã được bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV, Dân số viên hạng IV và đang được xếp theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại B (từ hệ số 1,86 đến hệ số 4,06), đến nay đã chuẩn hoá và có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo thì đủ điều kiện để được chuyển xếp lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89) theo quy định về chuyển xếp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Viên chức chuyên ngành y tế đã được bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV (Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV, Dân số viên hạng IV), mà có bằng tốt nghiệp trình độ tốt nghiệp đại học theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo thì đảm bảo đủ tiêu chuẩn điều kiện để được chuyển xếp lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89).

>>> Xem thêm: Viên chức y tế trường học làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được phụ cấp ưu đãi nghề không?

Viên chức y tế đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành y tế hay không?

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,367

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079