Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép lĩnh vực phát thanh, truyền hình

03/10/2022 08:35 AM

Tôi được biết thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép phát thanh truyền hình được rút ngắn. Vậy cụ thể là như thế nào? – Trúc Ly (Đà Nẵng)

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Hình từ internet)

Chính phủ ban hành Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP quản lý và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Trong đó, có một số nổi dung nổi bật như sau:

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép lĩnh vực phát thanh, truyền hình

- Rút ngắn thời gian từ 30 ngày làm việc xuống còn 24 ngày làm việc đối với các thủ tục:

+ Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

+ Cấp, cấp lại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước.

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài.

+ Cấp, cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Rút ngắn thời gian từ 20 ngày làm việc xuống còn 16 ngày làm việc đối với đối với các thủ tục:

+ Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước.

+ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài.

+ Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Rút ngắn thời gian từ 15 ngày làm việc xuống còn 12 ngày làm việc đối với các thủ tục:

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

+ Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Rút ngắn thời gian từ 10 ngày làm việc xuống còn 8 ngày làm việc đối với:

+ Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

+ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Bổ sung quy định về biên tập, phân loại, biên dịch nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu

Cụ thể, theo Nghị định 71/2022/NĐ-CP, biên tập, phân loại nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu thực hiện như sau:

- Đối với chương trình tin tức, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội: Phải được cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình sản xuất, biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ.

- Đối với phim:

+ Trước khi cung cấp trên dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim theo tiêu chí phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim thì đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

- Đối với chương trình thể thao, giải trí:

+ Phải được biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo trong khi cung cấp dịch vụ, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ căn cứ nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện hoạt động biên tập, phân loại.

Ngoài ra, việc biên dịch phim, chương trình nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Nội dung biên dịch đối với từng loại chương trình (nếu có) được thực hiện biên tập, phân loại như quy định trên.

Nghị định 71/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,151

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079