Có kế hoạch nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2023

29/10/2022 15:08 PM

Các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch đào tạo về nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 2023 đến thời gian nào? - Kim Cương (Nghệ An)

Có kế hoạch nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2023

Có kế hoạch nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2023 (Hình từ Internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/10/2022 về tiếp tục thực hiện Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

Theo đó, để bảo đảm tiến độ đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và Kế hoạch 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát tiến độ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn để bảo đảm đạt mục tiêu theo lộ trình. 

Đối với những tỉnh/thành phố chưa ban hành kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 và những tỉnh/thành phố chưa triển khai việc đào tạo nâng trình độ chuẩn kể từ ngày Nghị định 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 18/8/2020) đề nghị báo cáo về tình hình triển khai, làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện được và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 30/10/2022 để Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm bắt thông tin và báo cáo Chính phủ. 

Đồng thời, xây dựng đề án/kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn tổng thể cho cả lộ trình, trong đó nêu rõ các điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả đề án/kế hoạch và chuẩn bị nguồn nguồn kinh phí thực hiện để làm căn cứ triển khai từng năm theo quy định.

Có kế hoạch nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2023

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2023 và báo cáo tình hình, kết quả đào tạo năm 2022 (theo mẫu báo cáo gửi kèm) theo quy định tại Điều 8 và Điều 12 Nghị định 71/2020/NĐ-CP về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 15/12/2022 để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách theo quy định, UBND tỉnh cần lưu ý, việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu phải phù hợp với đặc thù của hoạt động đào tạo là thực hiện theo khóa học (từ thời điểm tuyển sinh cho đến khi kết thúc khóa đào tạo và cấp bằng). 

Do đó, khi xây dựng đề án/kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí tổng thể cần làm rõ số lượng tham gia đào tạo; trình độ đào tạo; thời gian đào tạo; chương trình, hình thức đào tạo; chuẩn đầu ra; chi phí đào tạo/người... cho suốt cả khóa học nhằm bảo đảm giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được cấp bằng theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 tương ứng với cấp học đang giảng dạy. 

Đồng thời, khi giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cần yêu cầu các cơ sở đào tạo phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu, học liệu; cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ giảng viên để thực hiện lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên từ thời điểm thực hiện công tác tuyển sinh cho đến khi giáo viên hoàn thành khóa học và được cấp bằng theo quy định.

Xem chi tiết tại Công văn 5440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/10/2022.

Như Mai

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,216

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079