Mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu ra các xã đảo, huyện đảo

05/11/2022 14:03 PM

Tôi muốn biết mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu ra các đảo, xã đảo, huyện đảo được quy định thế nào? - Trường Sơn (Khánh Hòa)

Mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu ra các xã đảo, huyện đảo

Mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu ra các xã đảo, huyện đảo

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu

Cụ thể khoản 7 Điều 12 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu như sau:

- Đối với trường hợp đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp về chi phí cung cấp dịch vụ (bao gồm chi phí khấu hao thiết bị, thuê dịch vụ truyền dẫn, chi phí duy trì, vận hành), Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí cung cấp dịch vụ cao hơn mức hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, doanh nghiệp tự đảm bảo bù đắp phần chi phí cao hơn mức hỗ trợ.

- Đối với trường hợp đấu thầu cung cấp dịch vụ: Thực hiện theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ;

- Đối với trường hợp giao kế hoạch: Thực hiện hỗ trợ theo kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Trong đó, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp bù đắp một phần chi phí cung cấp dịch vụ truyền dẫn (do doanh nghiệp thuê hoặc do doanh nghiệp tự đầu tư), bao gồm:

- Chi phí sử dụng hạ tầng;

- Chi phí duy trì, vận hành dịch vụ để kết nối thông tin, truyền số liệu với các đảo, xã đảo, huyện đảo, nhà giàn trên biển theo từng tuyến truyền dẫn.

(Khoản 2 Điều 12 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT)

2. Phạm vi hỗ trợ cung cấp dịch vụ truyền số liệu để kết nối thông tin từ đất liền ra

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, phạm vi hỗ trợ cung cấp dịch vụ truyền số liệu để kết nối thông tin từ đất liền ra bao gồm:

- Nhà giàn trên biển;

- Các đảo, xã đảo, huyện đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thuộc phạm vi địa bàn doanh nghiệp được hỗ trợ cung cấp dịch vụ truyền số liệu để kết nối thông tin từ đất liền ra các đảo, xã đảo, huyện đảo trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp viễn thông, của các địa phương và theo các tiêu chí sau:

+ Địa bàn (đảo, xã đảo, huyện đảo) doanh nghiệp báo cáo đang cung cấp dịch vụ truyền số liệu từ đất liền có doanh thu dịch vụ viễn thông bình quân 3 năm gần nhất không đủ bù đắp chi phí phát sinh tại địa bàn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

+ Địa bàn (đảo, xã đảo, huyện đảo) có người sinh sống đến hết ngày 31/8/2022 chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Đối với các đảo, xã đảo, huyện đảo, nhà giàn trên biển đến ngày 31/8/2022 đã được cung cấp dịch vụ: Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và đề xuất của các địa phương; Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh sách các đảo, xã đảo, huyện đảo, nhà giàn trên biển được hỗ trợ cung cấp dịch vụ.

3. Thời điểm và thời gian bắt đầu tính hỗ trợ

* Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ

- Đối với trường hợp đặt hàng, giao kế hoạch: Tính từ tháng tiếp theo tháng doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ, nhưng không sớm hơn thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định đặt hàng, giao kế hoạch;

- Đối với trường hợp đấu thầu: Tính từ tháng tiếp theo tháng hoàn thành nghiệm thu, đưa công trình vào cung cấp dịch vụ;

- Đối với trường hợp giao kế hoạch: Thực hiện theo Quyết định giao kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.

*Thời gian tính hỗ trợ: Từ thời điểm tính hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2025.

(Khoản 5, 6 Điều 12 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT)

Thông tư 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,137

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079