Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

10/11/2022 12:03 PM

Tôi muốn biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những nội dung gì nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số? - Văn Thông (Đà Nẵng)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 27/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo 154/BC-BTTTT về tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số (Hình từ Internet)

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, kiến nghị một số nội dung như sau:

Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Để thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai trong tháng 11/2022 như sau:

- Rà soát, đẩy mạnh triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022;

- Triển khai các nội dung để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tuân thủ Nghị định 42/2022/NĐ-CP;

- Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022;

- Triển khai phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số theo kế hoạch để thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022;

- Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số địa phương đã lựa chọn tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội;

- Tổ chức hoạt động hiệu quả các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, xóm, tổ để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương một số nội dung sau:

- Khẩn trương triển khai, hoàn thành các nội dung trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương năm 2022;

- Khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt và đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Hệ thống báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp để kết nối, tích hợp, chia sẻ phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trường hợp chưa có phân hệ hoặc phân hệ chưa đáp ứng yêu cầu thì sử dụng Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thống nhất trong toàn quốc;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06.

Xem chi tiết tại Báo cáo 154/BC-BTTTT ngày 27/10/2022.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,390

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079