05 phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

01/12/2022 16:15 PM

Xin cho tôi hỏi định mức kinh tế - kỹ thuật là gì? Có bao nhiêu phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật? - Thế Phương (Tiền Giang)

05 phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ GTVT

05 phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ GTVT

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 01/12/2022, Bộ trường Bộ GTVT ban hành Thông tư 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn  xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT.

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT, định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về nhân công, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, dụng cụ lao động và các hao phí khác (nếu có) để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lập hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công trong điều kiện cụ thể.

2. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ GTVT

Cụ thể tại Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT, các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

(1) Phương pháp thống kê, tổng hợp: là phương pháp căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian tối thiểu ba năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

(2) Phương pháp so sánh là phương pháp căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

(3) Phương pháp tiêu chuẩn là phương pháp căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng định mức lao động, định mức máy móc, thiết bị cho từng công việc hoặc nhóm công việc.

(4) Phương pháp phân tích thực nghiệm: là tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc; căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

(5) Phương pháp tổng hợp là phương pháp kết hợp từ hai phương pháp quy định tại (1), (2), (3), (4).

3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ GTVT

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dựa trên các căn cứ được quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.

- Điều kiện thực tế hoạt động của các đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính, đất đai; năng lực, trình độ tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị.

- Số liệu thống kê, số liệu khảo sát thực tế và các tài liệu có liên quan.

- Định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình xác định định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc hoặc nhóm công việc.

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ GTVT

Theo Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT, định mức kinh tế - kỹ thuật gồm các nội dung chính như sau:

- Hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng; điều kiện áp dụng; các yếu tố tự nhiên - xã hội và các điều kiện khác liên quan đến thực hiện công việc để xác định hệ số điều chỉnh tương ứng với các mức khó khăn so với điều kiện áp dụng (trong trường hợp cần thiết).

- Nội dung công việc: liệt kê mô tả nội dung công việc, các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện công việc từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc để thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công.

- Định mức hao phí: là các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công.

- Trình tự xây dựng nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật; hồ sơ báo cáo kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và việc xác định các hao phí của định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 29/2022/TT-BGTVT.

Xem thêm tại Thông tư 29/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,383

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079