Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

23/12/2022 14:29 PM

Xin hỏi việc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được quy định thế nào? – Hoài An (Bình Dương).

Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được quy định tại Thông tư 73/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15/12/2022, có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

Cụ thể tại Điều 8 Thông tư 73/2022/TT-BTC quy định danh mục tài sản, khung thời gian tính hao mòn, trích khấu hao và tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao.

Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (Hình từ internet)

Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

- Trường hợp đối tượng ghi sổ kế toán là hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh:

STT

Loại tài sản

Khung thời gian tính hao mòn/ trích khấu hao (năm)

Khung tỷ lệ hao mòn/khấu hao (%/năm)

1

Hệ thống công trình cấp nước bơm dẫn

10 - 30

3,33 - 10

2

Hệ thống công trình cấp nước tự chảy

3

Hệ thống công trình cấp nước hồ treo

- Trường hợp đối tượng ghi sổ kế toán là từng tài sản độc lập:

STT

Loại tài sản

Khung thời gian tính hao mòn/ trích khấu hao (năm)

Khung tỷ lệ hao mòn/khấu hao (%/năm)

1

Công trình khai thác nước

10 - 30

3,33 - 10

2

Công trình xử lý nước

3

Mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch

4

Thiết bị đo đếm nước

5 - 15

6,67 - 20

5

Các công trình phụ trợ có liên quan

10 - 30

3,33 - 10

- Căn cứ vào quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý nước, vật liệu đường ống, đặc điểm kinh tế, xã hội của từng địa phương; căn cứ vào khung thời gian tính hao mòn/trích khấu hao, khung tỷ lệ hao mòn/khấu hao quy định nêu trên; căn cứ đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (nếu có), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định thời gian tính hao mòn/trích khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao cụ thể đối với từng hệ thống, từng tài sản độc lập (từng đối tượng ghi sổ kế toán), đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch quyết định thời gian tính hao mòn/trích khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao cụ thể đối với từng hệ thống, từng tài sản độc lập (từng đối tượng ghi sổ kế toán), đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Khung tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị

- Trường hợp đối tượng ghi sổ kế toán là hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh

STT

Loại tài sản

Khung thời gian trích khấu hao (năm)

Khung tỷ lệ khấu hao (%/năm)

 

Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh

10 - 30

3,33 - 10

- Trường hợp đối tượng ghi sổ kế toán là từng tài sản độc lập

STT

Loại tài sản

Khung thời gian trích khấu hao (năm)

Khung tỷ lệ khấu hao (%/năm)

1

Công trình khai thác nước

10 - 30

3,33 - 10

2

Công trình xử lý nước

3

Mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch

4

Thiết bị đo đếm nước

5 - 15

6,67 - 20

5

Các công trình phụ trợ có liên quan

10 - 30

3,33 - 10

- Căn cứ vào quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý nước, vật liệu đường ống, đặc điểm kinh tế, xã hội của từng địa phương; căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao, khung tỷ lệ khấu hao quy định nêu trên; căn cứ đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (nếu có), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao cụ thể đối với từng hệ thống, từng tài sản độc lập (từng đối tượng ghi sổ kế toán), đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch quyết định thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao cụ thể đối với từng hệ thống, từng tài sản độc lập (từng đối tượng ghi sổ kế toán), đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị, trường hợp cần thiết áp dụng việc trích khấu hao khác với quy định tại Thông tư 73/2022/TT-BTC, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc trích khấu hao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,471

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079