Dự kiến tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên vào Qúy 2/2023

17/01/2023 08:00 AM

Giảng viên đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần hồ sơ gì? - Khánh Vi (Long An)

Dự kiến tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên vào Qúy 2/2023

Dự kiến tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên vào Qúy 2/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn 112/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/01/2023 về tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2023.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên được quy định gồm:

Dự kiến tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên

1. Dự kiến thời gian tổ chức các kỳ thi thăng hạng

Kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên/giảng viên CĐSP dự kiến tổ chức vào quý II năm 2023.

2. Dự kiến địa điểm tổ chức các kỳ thi thăng hạng

- Đối với kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I): Dự kiến tổ chức tập trung tại Hà Nội.

- Đối với kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II): Dự kiến tổ chức tại 2 miền Bắc, Nam.

Văn bản cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I);

Giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) của Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở GDĐH, trường CĐSP trực thuộc Bộ GDĐT (nếu có thay đổi theo yêu cầu của công văn 2607);

Công văn 2607

Hồ sơ đăng ký của viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) của các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT gửi về Bộ GDĐT trước ngày 10/02/2023 (theo dấu bưu điện nơi gửi), địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 024.3869.5144 (133); email: ptsbang@moet.gov.vn.

Lưu ý: Bộ GDĐT sẽ gửi thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị để triệu tập ứng viên dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I); giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II).

Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hạng I

1. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hạng I

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) bao gồm:

(1) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN Giảng viên cao cấp (hạng I)/Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I)

(2) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức 

(3) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý 

(4) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học/Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên CĐSP/Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên CĐSP không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật);

- Bằng cao cấp lý luận chính trị trở lên (đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng).

(5) Quyết định bổ nhiệm giảng viên chính (hạng II), mã số: V.07.01.02/giảng viên CĐSP chính (hạng II), mã số: V.07.08.21 và quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương (nếu có).

(6) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo, hướng dẫn học viên/nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng

(Bản sao các quyết định giao nhiệm vụ hướng dẫn tiến sĩ, thạc sĩ; bản sao bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ hoặc quyết định công nhận tốt nghiệp của người học được giao hướng dẫn;

Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Bản sao bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế và các tài liệu minh chứng kèm theo;

Bản sao bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định;

Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc trường CĐSP).

Lưu ý:

- Các bản sao văn bằng, chứng chỉ, quyết định, hợp đồng phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật. Đối với bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GDĐT công nhận theo quy định hiện hành.

- Đối với trường hợp được cử đi học nước ngoài theo đề án, thỏa thuận hợp tác của Bộ GDĐT có thể thay thế Bản sao công nhận văn bằng bởi Bản sao quyết định cử đi học của Bộ GDĐT.

2. Hình thức hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hạng I

Hình thức, quy cách bộ hồ sơ đăng ký dự thi:

Bộ hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) của ứng viên được quy định như sau:

- Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ được in, chụp trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang.

- Bộ hồ sơ được đóng thành một tập, gồm các tài liệu và được sắp xếp theo thứ tự; các bài báo khoa học và sách phục vụ đào tạo được sắp xếp theo từng loại công trình và theo thứ tự thời gian.

- Ứng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ và các văn bản sao chụp. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, ứng viên có trách nhiệm cung cấp bản chính hoặc tài liệu gốc để đối chiếu.

- Các công trình khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của cơ quan, tổ chức hoặc công dân có liên quan đến nội dung bí mật nhà nước, bí mật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh phải được bảo vệ theo quy định của pháp luật và thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi thăng hạng CDNN;

Lưu giữ và quản lý hồ sơ đăng ký của viên chức dự thi thăng hạng CDNN theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các cơ sở GDĐH, trường CĐSP và trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ GDĐT gửi danh sách và hồ sơ đăng ký của viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT để kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức tham dự thi thăng hạng CDNN.

Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

1. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) bao gồm:

(1) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN Giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II)

(2) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức

(3) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý

(4) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học/Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên CĐSP hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên CĐSP không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật);

- Bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên (đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng).

(5) Quyết định bổ nhiệm CDNN giảng viên (hạng III), mã số: V.07.01.03/giảng viên CĐSP (hạng III), mã số: V.07.08.22 và quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương (nếu có).

(6) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng

(Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Bản sao bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định;

Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở GDĐH hoặc trường CĐSP).

Lưu ý:

- Các bản sao văn bằng, chứng chỉ, quyết định, hợp đồng phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật. Đối với bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GDĐT công nhận theo quy định hiện hành.

- Đối với trường hợp được cử đi học nước ngoài theo đề án, thỏa thuận hợp tác của Bộ GDĐT có thể thay thế Bản sao công nhận văn bằng bởi Bản sao quyết định cử đi học của Bộ GDĐT.

2. Hình thức hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Bộ hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) của ứng viên được quy định như sau:

- Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ được in, chụp trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang;

- Bộ hồ sơ được đóng thành một tập, gồm các tài liệu và được sắp xếp theo thứ tự;

Các bài báo khoa học và sách phục vụ đào tạo được sắp xếp theo từng loại công trình và theo thứ tự thời gian.

- Ứng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ và các văn bản sao chụp. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, ứng viên có trách nhiệm cung cấp bản chính hoặc tài liệu gốc để đối chiếu.

- Các công trình khoa học của cơ quan, tổ chức hoặc công dân có liên quan đến nội dung bí mật nhà nước, bí mật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh phải được bảo vệ theo quy định của pháp luật và thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi thăng hạng CDNN;

Lưu giữ và quản lý hồ sơ đăng ký của viên chức dự thi thăng hạng CDNN theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Công văn 112/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/01/2023

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,291

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079