Hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã

17/01/2023 00:33 AM

Xin hỏi hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm những loại giấy tờ gì? – Kiều Trinh (TPHCM)

Hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã (Hình từ internet)

Hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã hiện hành

Hiện hành, theo Thông tư 05/2018/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã (áp dụng đến hết tháng 2/2023) gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên, gồm tối thiểu các nội dung: tên được quy định trong Giấy phép, tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về việc đặt tên, lý do thay đổi;

- Quyết định của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi tên.

Về trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận:

- Tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định nêu trên và gửi Ngân hàng Nhà nước;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với tên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã áp dụng từ 01/3/2023

Thông tư 22/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-NHNN nên hồ sơ đề nghị thay đổi tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã áp dụng từ 01/3/2023 có sự điều chỉnh.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 22/2022/TT-NHNN

Văn bản này cần đảm bảo nội dung như:

1. Tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã ghi trong Giấy phép:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tên viết tắt:

- Tên bằng tiếng Anh (nếu có): Tên viết tắt (nếu có):

- Trụ sở chính tại (Địa chỉ trụ sở chính):

- Địa chỉ email:

2. Tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã dự kiến đề nghị chấp thuận (đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về việc đặt tên):

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tên viết tắt:

- Tên bằng tiếng Anh (nếu có): Tên viết tắt (nếu có):

3. Lý do thay đổi

(Xem chi tiết tại Phụ lục 1)

- Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi tên.

Trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận:

- Tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định và gửi Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng là hợp tác xã bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với tên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

****

Ngoài thay đổi tên thì tổ chức tín dụng là hợp tác xã còn có thể thay đổi một số nội dung:

- Địa điểm đặt trụ sở chính;

- Mức vốn Điều lệ;

- Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

Ngoài ra, còn có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự làm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Giám đốc, Giám đốc (sau đây gọi là danh sách nhân sự dự kiến) của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,514

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079