Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương trong năm 2023

18/01/2023 10:44 AM

Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương trong năm 2023 là nội dung tại Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2023.

Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương trong năm 2023

Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương trong năm 2023

Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2023 về Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023.

1. Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương trong năm 2023

Theo đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; 

Tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Long. Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2023.

2. Nội dung của Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023

Nội dung của Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023 như sau:

* Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Long.

Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2023.

- Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

* Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

- Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Cục Di sản văn hóa hướng dẫn kiểm kê, rà soát các loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội tiêu biểu được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục theo quy định để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát, đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; 

Tổ chức lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương để triển khai thực hiện; tổ chức rà soát, kiểm kê, đưa tập quán xã hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể để bảo tồn và phát huy giá trị theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Cả năm

* Xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư:

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản Văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian thực hiện: Quý I đến Quý II - 2023.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Thời gian thực hiện: Quý I đến Quý II - 2023.

* Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương:

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2023.

- Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc lồng ghép nội dung kiểm tra về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong các đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

Xem thêm Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,507

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079