Tăng cường đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân cho học sinh

18/01/2023 11:27 AM

Việc tăng cường đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân cho học sinh là nội dung được đề cập tại Quyết định 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023.

Tăng cường đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân cho học sinh

Tăng cường đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân cho học sinh

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục.

1. Tăng cường đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân cho học sinh

Theo đó, tại giải pháp triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục xác định về việc chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội. 

Xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; giáo dục cho học sinh, sinh viên hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa, truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; có ý thức tiếp thu, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tăng cường đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân cho học sinh như sau:

- Vụ Giáo dục tiểu học: Tăng cường hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn Đạo đức;

- Vụ Giáo dục Trung học: Tăng cường hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn Giáo dục công dân.

2. Nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục 

Nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục như sau:

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cơ sở giáo dục được phát triển các phẩm chất, năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

- Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các cơ sở giáo dục, các vùng miền, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động; đáp ứng yêu cầu về cơ sở bảo đảm chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến. 

Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Yêu cầu của việc triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục

Cụ thể, yêu cầu của việc triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục như sau:

- Bám sát nội dung của Chỉ thị 08/CT-TTg, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai Chỉ thị số 08, bảo đảm thời gian theo Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ GD&ĐT.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục, đơn vị, địa phương;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Đề án.

Xem thêm Quyết định 54/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 4531/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,445

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079