18 văn bản hết hiệu lực lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18/01/2023 11:54 AM

Xin hỏi là đối với lĩnh vực văn hóa thì từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 có những văn bản nào hết hiệu lực toàn bộ? - Minh Mẫn (Bình Dương)

18 văn bản hết hiệu lực lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 44/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2023 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

1. 18 văn bản hết hiệu lực lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

(1) Nghị định 87-CP ngày 12/12/1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2022

(2) Quyết định 74/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao.

Hết hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

(3) Quyết định 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 phê duyệt quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010.

Hết hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

(4) Quyết định 05-VH/QĐ ngày 08/02/1973 phê duyệt quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010.

Hết hiệu lực từ ngày 01/2/2022.

(5) Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT ngày 08/3/2002 về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ.

Hết hiệu lực từ ngày 01/2/2022.

(6) Hướng dẫn 441/2002/HD-BVHTT ngày 28/01/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 1637 QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001) về nội dung của các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hết hiệu lực từ ngày 01/2/2022.

(7) Hướng dẫn 2915/2006/HD-BVHTT ngày 28/9/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 28/01/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành Văn hóa - Thông tin làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.i

Hết hiệu lực từ ngày 01/2/2022.

(8) Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2012 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Hết hiệu lực từ ngày 15/4/2022.

(9) Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Hết hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

(10) Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

Hết hiệu lực từ ngày 05/02/2022.

(11) Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Hết hiệu lực từ ngày 15/12/2022.

(12) Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 quy định định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Hết hiệu lực từ ngày 25/08/2022.

(13) Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật

Hết hiệu lực từ ngày 15/12/2022.

(14)Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

(15) Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2022.

(16) Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL ngày 26/6/2015 hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2022.

(17) Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

(18) Thông tư 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

2. 02 văn bản lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

(1) Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(2) Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xem chi tiết tại Quyết định 44/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 10/01/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,984

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079