Kế hoạch kiểm soát tài sản, chống tham nhũng của Bộ Xây dựng

28/02/2023 13:55 PM

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định 109/QĐ-BXD ngày 24/02/2023.

Kế hoạch kiểm soát tài sản, chống tham nhũng của Bộ Xây dựng

Kế hoạch kiểm soát tài sản, chống tham nhũng của Bộ Xây dựng (Hình từ internet)

Kế hoạch Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Theo đó, kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập của nguời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của công chức, viên chức, người lao động về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

+ Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

- Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.

+ Đơn vị thực hiện: Các dơn vị trực thuộc Bộ.

+ Thời hạn thực hiện: Tiến độ theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định. Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của người có chức vụ, quyền hạn.

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

+ Thời hạn thực hiện: Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện thường xuyên; tiến độ các công tác khác theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

(1) Tiếp tục thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng quy định tại Quyết định 284/QĐ-BXD ngày 12/12/2022.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hằng năm được duyệt và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

(2) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

Trọng tâm là công tác cán bộ; mua bán, chuyển nhượng đất đai, tài sản công; các dự án đầu tư, mua sắm từ tài sản nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Đối với công tác kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo lĩnh vực được phân công. Đối với công tác thanh tra, Thanh tra Bộ chủ trì, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Đối với công tác kiểm tra, thực hiện thường xuyên; đối với công tác thanh tra, thực hiện theo kế hoạch hằng năm được duyệt hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

(3) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra. Tập trung rà soát các kết luận thanh tra liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng và các kết luận thanh tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

- Đơn vị thực hiện: Đối với kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Đối với kết luận, kiến nghị sau thanh tra, Thanh tra Bộ chủ trì, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra thực hiện thường xuyên. Công tác rà soát kết luận thanh tra hoàn thành trong Quý II/2023 và theo tiến độ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

(4) Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

(5) Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

Quyết định 109/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hứa Lê Huy

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,162

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079