Đề xuất bổ sung ngạch Thẩm phán dự bị trong cơ cấu ngạch Thẩm phán

01/03/2023 10:30 AM

Đề xuất bổ sung ngạch Thẩm phán dự bị trong cơ cấu ngạch Thẩm phán là nội dung từ Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân tối cao.

Đề xuất bổ sung ngạch Thẩm phán dự bị trong cơ cấu ngạch Thẩm phán

Đề xuất bổ sung ngạch Thẩm phán dự bị trong cơ cấu ngạch Thẩm phán (Hình từ Internet)

Đề xuất bổ sung ngạch Thẩm phán dự bị trong cơ cấu ngạch Thẩm phán là nội dung từ Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân tối cao.

Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

1. Đề xuất thêm ngạch Thẩm phán dự bị

Theo khoản 1 Điều 88 Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, các ngạch Thẩm phán Tòa án nhân dân bao gồm:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Thẩm phán;

- Thẩm phán dự bị.

Hiện nay, tại Điều 66 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì các ngạch Thẩm phán Tòa án nhân dân bao gồm:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Thẩm phán cao cấp;

- Thẩm phán trung cấp;

- Thẩm phán sơ cấp.

Như vậy, Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đã rút gọn lại các ngạch Thẩm phán nhân dân bằng cách bỏ đi ngạch Thẩm phán cao cấp, ngạch Thẩm phán trung cấp, ngạch Thẩm phán sơ cấp và bổ sung thêm ngạch Thẩm phán dự bị.

Trong đó, ngạch Thẩm phán dự bị sẽ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để tập làm các công việc của Thẩm phán trước khi được bổ nhiệm Thẩm phán.

2. Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán dự bị

Cụ thể tại Điều 95 Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, người đủ tiêu chuẩn Thẩm phán của Tòa án nhân dân theo quy định, đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán dự bị

Trong đó, tiêu chuẩn Thẩm phán của Tòa án nhân dân được quy định tại Điều 91 Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân như sau:

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Về độ tuổi: Từ đủ 28 tuổi trở lên. (Đề xuất bổ sung so với Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

- Có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

- Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán dự bị

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán dự bị được quy định tại Điều 90 Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân dân cụ thể như sau:

Thẩm phán dự bị thực hiện một số nhiệm vụ của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử dưới sự giám sát của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc; tham gia xét xử nhưng không được chủ tọa phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

4. Bổ sung quyền miễn trừ của Thẩm phán nhân dân

Thẩm phán nhân dân sẽ được hưởng các quyền miễn trừ như sau:

- Không được bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Tư pháp Quốc gia.

Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Không được bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thẩm phán, Thẩm phán dự bị nếu không có sự đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Trường hợp Thẩm phán Tòa án nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức thông báo để Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

- Được miễn trừ trách nhiệm khi ban hành bản án, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định nhưng có sai sót không phải do lỗi cố ý.

(Điều 110 Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân)

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,931

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079