Thành lập các Tòa án nhân dân chuyên biệt (đề xuất)

01/03/2023 14:28 PM

Tôi nghe nói sẽ thay đổi cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân, thành lập Tòa án nhân dân chuyên biệt, quy định về Tòa án nhân dân chuyên biệt thế nào? - Thúy Hằng (Kiên Giang)

Thành lập các Tòa án nhân dân chuyên biệt (đề xuất)

Thành lập các Tòa án nhân dân chuyên biệt (đề xuất) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Tại đề cương dự thảo, đề cập đến vấn đề thay đổi cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân, thành lập Tòa án nhân dân chuyên biệt, cụ thể như sau:

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân

Theo Điều 28 đề cương dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014), tổ chức Tòa án nhân dân được quy định bao gồm:

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân cấp cao; 

- Tòa án nhân dân phúc thẩm; (thay thế Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện hành)

- Tòa án nhân dân sơ thẩm; (thay thế Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương hiện hành)

- Tòa án nhân dân chuyên biệt; (mới bổ sung)

- Tòa án quân sự.

2. Thành lập 03 Tòa án nhân dân chuyên biệt

Điều 61 đề cương dự thảo quy định chia Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thành các tòa gồm:

- Tòa án nhân dân sơ thẩm Hành chính;

- Tòa án nhân dân Phá sản;

- Tòa án nhân dân sơ thẩm Sở hữu trí tuệ:

Trường hợp cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt

Theo đề cương dự thảo, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt được quy định như sau:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân sơ thẩm Hành chính:

+ Sơ thẩm các vụ án hành chính theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân Phá sản:

+ Giải quyết các vụ việc phá sản theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân sơ thẩm Sở hữu trí tuệ:

+ Sơ thẩm các vụ việc về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; 

+ Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

4. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt

4.1. Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt

- Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Người đang giữ chức vụ Chánh án không được bổ nhiệm lại Thẩm phán thì đương nhiên thôi giữ chức vụ.

- Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

+ Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt; chịu trách nhiệm và Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt với Tòa án nhân dân tối cao;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

4.2. Phó Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt

- Phó Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Người đang giữ chức vụ Phó Chánh án không được bổ nhiệm lại Thẩm phán thì đương nhiên thôi giữ chức vụ.

- Phó Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt giúp việc cho Chánh án; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án khi được giao. Phó Chánh án chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại đề cương dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,942

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079