Hướng dẫn cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

09/03/2023 10:32 AM

Tôi muốn biết việc cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) được Tổng cục Thuế hướng dẫn như thế nào? - Anh Duy (Vũng Tàu)

Hướng dẫn cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

Hướng dẫn cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tổng cục Thuế có Công văn 134/TCT-TVQT ngày 16/01/2023 về việc cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) và điều chỉnh ấn chỉ giữa các Cục Thuế.

Để đảm bảo việc cấp phát biên lai thuế cho các Cục Thuế phía Nam (từ Đà nẵng trở vào) kịp thời, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý ấn chỉ và Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

Cụ thể, tuỳ vào từng trường hợp thì việc cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) được hiện như sau:

(1) Trường hợp tại kho Đại diện Văn phòng còn tồn biên lai thuế mà Cục Thuế có nhu cầu nhận

Tổng cục Thuế sẽ làm phiếu xuất ấn chỉ trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ để giao cho Đại diện Văn phòng (liên 3 Phiếu xuất) và Cục Thuế (liên 2 Phiếu xuất), Cục Thuế căn cứ phiếu xuất của Tổng cục Thuế để nhận biên lai thuế tại kho ấn chỉ của Đại diện Văn phòng.

(2) Trường hợp tại kho Đại diện Văn phòng không còn tồn biên lai thuế mà Cục Thuế có nhu cầu nhận

- Nếu Cục Thuế có thể bố trí được phương tiện và nhân lực đến nhận biên lai thuế trực tiếp tại kho ấn chỉ Tổng cục Thuế, việc cấp phát biên lai thuế cho Cục Thuế thực hiện theo quy định tại Quy trình quản lý ấn chỉ.

- Nếu Cục Thuế không thể bố trí được phương tiện đến nhận biên lai thuế trực tiếp tại kho ấn chỉ Tổng cục Thuế (do khó khăn về khoảng cách địa lý, chi phí đi lại và nhân lực...), việc cấp phát biên lai cho Cục Thuế thực hiện như sau:

+ Cục Thuế thực hiện:

(i) Gửi Tổng cục Thuế công văn đề nghị nhận biên lai thuế (nêu rõ số lượng, loại biên lai cần nhận, tên người nhận, số điện thoại người nhận, MST Cục Thuế), trong đó nêu rõ Cục Thuế nhận biên lai thuế qua đường bưu điện và mọi chi phí vận chuyển biên lai đến Cục Thuế do Cục Thuế chi trả.

(ii) Căn cứ liên 2 Phiếu xuất ấn chỉ của Tổng cục Thuế, Cục Thuế phối hợp với Thủ kho Tổng cục Thuế liên hệ với đơn vị vận chuyển hàng hóa để vận chuyển biên lai thuế từ kho ấn chỉ Tổng cục Thuế về Cục Thuế theo hình thức bảo đảm.

+ Tổng cục Thuế thực hiện:

(i) Căn cứ công văn đề nghị nhận biên lai thuế của Cục Thuế, Tổng cục Thuế làm phiếu xuất ấn chỉ cho Cục Thuế trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ, giao Cục Thuế liên 2 Phiếu xuất ấn chỉ và Thủ kho Tổng cục Thuế liên 3 Phiếu xuất ấn chỉ.

(ii) Căn cứ liên 3 Phiếu xuất ấn chỉ, Thủ kho ấn chỉ Tổng cục Thuế phối hợp với Cục Thuế giao biên lai thuế cho đơn vị vận chuyển để đơn vị vận chuyển thực hiện việc chuyển biên lai thuế cho Cục Thuế, đồng thời, có xác nhận về việc bàn giao biên lai thuế giữa Thủ kho ấn chỉ Tổng cục Thuế và đơn vị vận chuyển.

Quy định chung về phát hành biên lai của cơ quan Thuế

Theo khoản 2 Điều 36 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì việc phát hành biên lai của cơ quan Thuế quy định như sau:

- Biên lai do Cục Thuế đặt in trước khi bán lần đầu phải lập thông báo phát hành biên lai. Thông báo phát hành biên lai phải được gửi đến tất cả các Cục Thuế trong cả nước trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập thông báo phát hành và trước khi bán. Khi phát hành biên lai phải đảm bảo không được trùng số biên lai trong cùng ký hiệu.

- Trường hợp Cục Thuế đã đưa nội dung Thông báo phát hành biên lai lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì không phải gửi thông báo phát hành biên lai đến Cục Thuế khác.

- Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, Cục Thuế phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo hướng dẫn nêu trên.

Xem thêm Công văn 134/TCT-TVQT ngày 16/01/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,201

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079