Sửa đổi 18 thủ tục hành chính về cạnh tranh, thương mại

31/03/2023 13:54 PM

Sửa đổi 18 thủ tục hành chính về cạnh tranh, thương mại là nội dung tại Quyết định 608/QĐ-BCT ngày 09/3/2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Sửa đổi 18 thủ tục hành chính về cạnh tranh, thương mại

Sửa đổi 18 thủ tục hành chính về cạnh tranh, thương mại (Hình từ Internet)

1. Sửa đổi 18 thủ tục hành chính về cạnh tranh, thương mại 

Theo đó, 18 thủ tục hành chính về quản lý cạnh tranh và dịch vụ thương mại gồm:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

2.000262

Thông báo tập trung kinh tế

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

2

2.000253

Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

3

2.000249

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

4

1.000887

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

5

2.001608

Thủ tục Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

6

1.003786

Thủ tục Thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

7

1.003776

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

8

1.003765

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

9

2.001573

Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

10

1.003705

Thủ tục Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

11

2.000324

Cấp Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

12

2.000316

Rút tiền ký quỹ

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

13

1.000721

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

B. Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

1

2.000309

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

2

2.000631

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

3

2.000619

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

4

2.000609

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

5

2.000191

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

2. Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh

Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh theo Điều 8 Luật Cạnh tranh 2018 gồm:

- Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường sau đây:

+ Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

+ Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;

+ Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh.

- Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh.

Quyết định 608/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,380

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079