Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

01/04/2023 16:15 PM

Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là nội dung tại Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 31/03/2023.

Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Hình từ Internet)

Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 31/03/2023 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

1. Nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo đó, tại Nghị quyết 45/NQ-CP Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ khác như:

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; thu hút doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, đào tạo lại lao động; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2024.

- Đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng thực hành; rà soát, sửa đổi và bổ sung chương trình dạy nghề phù hợp với tình hình mới; cải thiện chất lượng đào tạo nghề và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Cung cấp thông tin và mở rộng chuyên môn hóa theo ngành nghề ở bậc trung học phổ thông giúp định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Quyết định 2239/QĐ-TTg 

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Việt Nam.

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng số và kỹ năng nghề xanh nhằm nâng cao trình độ cho thanh niên, người lao động, đáp ứng mục tiêu nguồn nhân lực chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa nội dung khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình giảng dạy, thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, doanh nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao nhiệm vụ tại Nghị quyết 45/NQ-CP như sau:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo nhằm khuyến khích, nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, doanh nhân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả và đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được phê duyệt theo Quyết định 1665/QĐ-TTg.

- Xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; đề xuất cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mạng lưới tri thức người Việt Nam trong nước và nước ngoài, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều cấp bậc; 

Thu hút, tạo điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín trên thế giới đến công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam, nhất là các cơ sở giáo dục đại học.

- Đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách nâng cao chỉ số kỹ năng sinh viên trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI).

Xem thêm tại Nghị quyết 45/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.

Võ Văn Hiếu

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,506

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079