Đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm

04/04/2023 10:18 AM

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA về quy trình đăng ký cư trú, trong đó đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm.

Đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm

Đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm (Hình từ internet)

1. Đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm

Theo đó, dự thảo Thông tư đề xuất thay đổi thời hạn của giấy xác nhận cư trú như sau:

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Như vậy dự thảo này đã đề xuất giấy xác nhận cư trú có giá trị 01 năm.

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA, thời hạn của giấy xác nhận cư trú như sau:

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

2. Có thể xin cấp giấy xác nhận cư trú qua ứng dụng trên điện thoại (Đề xuất)

Theo dự thảo Thông tư, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú;

- Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công;

- Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Như vậy, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định xin cấp giấy xác nhận cư trú qua ứng dụng trên điện thoại.

3. Phải cấp giấy xác nhận cư trú ngay sau khi người dân yêu cầu (Đề xuất)

Theo dự thảo Thông tư, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân. Trường hợp nội dung cần xác nhận thông tin về cư trú không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Như vậy, cơ quan đăng ký cư trú phải cấp giấy xác nhận cư trú ngay sau khi người dân yêu cầu.

Hiện nay, Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định thời hạn cấp giấy xác nhận cư trú như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

- Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,688

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079