Đề xuất sửa đổi điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam

14/04/2023 15:56 PM

Dự thảo Điều lệ Công đoàn sửa đổi có đề xuất điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam so với Điều lệ hiện hành.

Đề xuất sửa đổi điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam (Hình từ Internet)

Đề xuất sửa đổi điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam

Cụ thể tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo Điều lệ Công đoàn sửa đổi quy định về điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam như sau:

Người Việt Nam làm công hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tự do hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, được xem xét gia nhập Công đoàn Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

- Tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Có đơn tự nguyện tham gia hoạt động tại một công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

- Hiện không là thành viên tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Đề xuất bổ sung)

Hiện hành tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định:

Người Việt Nam không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng được gia nhập Công đoàn Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Là người làm công hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc người Việt Nam lao động tự do hợp pháp;

- Tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định.

Như vậy, dự thảo đã đề xuất bỏ “người Việt Nam lao động tự do hợp pháp” không thuộc đối tượng gia nhập công đoàn; bổ sung thêm điều kiện gia nhập công đoàn.

Các đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay

Theo Mục 3.2 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020, các đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam bao gồm:

(1) Người nước ngoài lao động tại Việt Nam;

(2) Người lao động làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, bao gồm: chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty;

(3) Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

(4) Xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp;

(5) Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.

Đoàn viên có những quyền gì?

Các quyền của đoàn viên được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 như sau:

- Được tham gia thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Được yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của tổ chức công đoàn; ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn; chất vấn cán bộ công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.

Những đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

- Được phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động; được đề xuất với tổ chức công đoàn kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

- Được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch do công đoàn tổ chức; đoàn viên ưu tú được ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề.

- Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn, các hình thức liên kết, hợp tác khác của công đoàn.

- Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng sinh hoạt công đoàn và tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc làm.

- Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,738

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079