Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế tuyển dụng viên chức năm 2022

04/05/2023 14:12 PM

Ngày 28/4/2023, Tổng cục Thuế có Thông báo 219/TB-TCT về tuyển dụng viên chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế năm 2022.

Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế tuyển dụng viên chức năm 2022

Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế tuyển dụng viên chức năm 2022 (Hình từ internet)

Thông báo 219/TB-TCT

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế năm 2022

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Tạp chí Thuế năm 2022 là 08 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Phóng viên hạng III (Mã số V.11.02.06): 05 chỉ tiêu, trong đó: 03 chỉ tiêu Phóng viên hạng III làm việc tại Hà Nội và 02 chỉ tiêu Phóng viên hạng III làm việc tại TP Hồ Chí Minh;

- Vị trí việc làm Chuyên viên làm quản trị hệ thống nội dung website CMS (Mã số 01.003): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Chuyên viên làm phát hành - quảng cáo (Mã số 01.003): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Kế toán viên (Mã số 06.031): 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức tại Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế năm 2022

2.1. Điều kiện chung

* Đối tượng:

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng, có nguyện vọng vào làm việc tại Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế.

* Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của đơn vị dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện về trình độ chuyên môn

- Về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

- Về kinh nghiệm làm việc: Người dự tuyển phải có kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Về trình độ ngoại ngữ:

+ Chức danh Kế toán viên: Người dự tuyển phải có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Chức danh Chuyên viên và Phóng viên hạng III: Người dự tuyển phải có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Về trình độ tin học: Người dự tuyển phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

(Chi tiết yêu cầu trình độ, đối tượng, kinh nghiệm công tác theo Phụ lục kèm theo Thông báo 219/TB-TCT).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế năm 2022

Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển viên chức, cụ thể mỗi bộ hồ sơ gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu (mẫu số 01 đính kèm).

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, ghi rõ đơn vị dự tuyển, vị trí dự tuyển theo chỉ tiêu tuyển dụng đã thông báo; có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; Phải cam kết những thông tin đã khai trên Phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học) và các loại chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y). Văn bằng, chứng chỉ để miễn thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y).

Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nhận hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày xét tuyển. Trường hợp trước ngày xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng thì không được tham dự kỳ thi.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm theo bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học bằng tiếng Anh tại cơ sở đào tạo ở Việt Nam, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp bản photo văn bằng và bảng điểm học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt) và bản xác nhận của cơ sở đào tạo đã đào tạo bằng tiếng Anh (trừ trường hợp trên bảng điểm do cơ sở đào tạo cung cấp đã ghi rõ là đào tạo bằng tiếng Anh).

Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đã chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định nhưng trên bảng điểm chưa thể hiện trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học tương ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm: đề nghị thí sinh cung cấp quy định của cơ sở đào tạo cấp bằng về chuẩn đầu ra để làm căn cứ xác định trình độ tương ứng.

(3) Bản photo Hợp đồng lao động hoặc các tài liệu khác có liên quan, Sổ bảo hiểm xã hội để chứng minh kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm ứng tuyển.

Đối với vị trí việc làm Phóng viên hạng III đề nghị thí sinh bổ sung thêm tin, bài viết trong lĩnh vực thuế/ tài chính đã được đăng tải trên báo/ tạp chí in, báo/ tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tải tin, bài viết.

(4) Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng (theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP) thì nộp thêm các giấy tờ (bản photo) theo quy định về đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động nộp bản photo (không cần chứng thực) các giấy tờ sau: Bản sao “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ”, “Thẻ (thương binh, bệnh binh,...), “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”, “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học”; Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động, Thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

+ Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.

+ Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp bản photo Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp Giấy khai sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 về việc xác nhận thành phần dân tộc).

(5) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số CMND/CCCD.

Lưu ý:

- Người dự tuyển không phải nộp các loại giấy tờ như Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Tất cả hồ sơ nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không hợp lệ.

- Thông tin về đối tượng miễn đánh giá ngoại ngữ, tin học và đối tượng ưu tiên thi sinh phải kê khai trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp đề nghị kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được miễn đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học và tính cộng điểm ưu tiên.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế năm 2022

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong vòng 30 ngày, kể ngày 28/4/2023 đến hết ngày 27/5/2023 (từ 15h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần).

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ tại Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính được tính theo dấu Công văn đến của văn thư Cơ quan Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo. Thí sinh chủ động theo dõi kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: www.gdt.gov.vn.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,397

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079