Sẽ có 05 Thông tư được Bộ GTVT ban hành trong 06 tháng cuối năm 2023

03/06/2023 10:30 AM

Sẽ có 05 Thông tư được Bộ GTVT ban hành trong 06 tháng cuối năm 2023 là nội dung được đề cập Quyết định 646/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2023.

Sẽ có 05 Thông tư được Bộ GTVT ban hành trong 06 tháng cuối năm 2023

Sẽ có 05 Thông tư được Bộ GTVT ban hành trong 06 tháng cuối năm 2023 (Hình từ Internet)

Ngày 26/5/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 646/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

Sẽ có 05 Thông tư được Bộ GTVT ban hành trong 06 tháng cuối năm 2023

Cụ thể, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật nằm trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 06 tháng cuối năm 2023 theo Quyết định 646/QĐ-BGTVT, bao gồm:

(1) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Thời gian trình Bộ trưởng: Tháng 6/2023 (thời gian trình có thể được thay đổi dựa trên văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Thông tư theo trình tự thủ tục rút gọn)

(2) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Thời gian trình Bộ trưởng: Tháng 9/2023

(3) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

Thời gian trình Bộ trưởng: Tháng 10/2023

(4) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT -BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Thời gian trình Bộ trưởng: Tháng 11/2023

(5) Thông tư quy định danh mục và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Thời gian trình Bộ trưởng: Tháng 12/2023

Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, cụ thể như sau:

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định 646/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 785

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079