Điều kiện thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại TP.HCM

03/06/2023 11:08 AM

Tôi ở TPHCM, con tôi năm nay lớp 9 sắp phải thi tuyển lên lớp 10, tôi thắc mắc các điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại TPHCM được quy định thế nào? - Ái Lan (TPHCM)

Điều kiện thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại TP.HCM

Điều kiện thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại TP.HCM (Hình từ internet)

Các trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục 1 Chương IV Quyết định 1153/QĐ-UBND quy định về tuyển thắng vào lớp 10 trung học phổ thông thì điều kiện bao gồm:

- Đối tượng: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện:

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH).

+ Học sinh đạt các điều kiện: đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức; giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự thi).

- Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn Thành phố phù hợp năng lực và điều kiện học tập (ngoại trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”).

- Riêng học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong Chương trình Giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngoại trừ trường chuyên).

- Hồ sơ xét tuyển gồm: đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen (đối với các cuộc thi quốc tế).

- Các hồ sơ tuyển thẳng phải được nộp (/nộp trực tuyến) đúng thời gian quy định.

Điều kiện tuyển sinh lớp 10 các trường công lập

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục 1 Chương IV Quyết định 1153/ QĐ-UBND quy định về điều kiện tuyển sinh các trường công lập như sau:

- Đối tượng: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định đều được tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

* Chú ý:

+ Học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú. Tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.

+ Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Tiểu mục 2 Mục 1 Chương IV Quyết định 1153/ QĐ-UBND quy định về chế độ ưu tiên như sau:

- Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

- Các hồ sơ thuộc chế độ ưu tiên phải được nộp (/nộp trực tuyến) đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, theo Điểm e Khoản 3 Tiểu mục 2  Mục 1 Chương IV Quyết định 1153/QĐ-UBND quy định về cách xét tuyển kết quả thi như sau:

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

- Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

- Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt.

Điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 của các trường chuyên, trường có lớp chuyên

- Trường chuyên là các trường bao gồm: Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

- Trường có lớp chuyên bao gồm: Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân.

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục 2 Chương IV Quyết định 1153/QĐ-UBND quy định về điều kiện tuyển sinh các trường công lập như sau:

- Theo đó đối tượng và phương thức tuyển sinh

+Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và có thêm các điều kiện sau:

+ Kết quả đánh giá rèn luyện, học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên.

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Giỏi.

- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

Ngoài ra căn cứ Tiểu mục 2 Mục 2  Chương IV Quyết định 1153/QĐ-UBND quy định về cách xét tuyển như sao:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.

- Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.

- Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

+ Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên.

+ Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 02 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa.

- Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường, lớp chuyên (bao gồm Trường phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Ngoài ra, còn có các điều kiện về tuyển sinh vào lớp 10 Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các lớp 10 tăng cường Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh, các lớp 10 Tiếng Pháp, Nhật, Đức (Ngôn ngữ 2),... và các trường hợp khác vui lòng xem thêm tại  Quyết định 1153/QĐ-UBND.

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,175

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079